2008-03-07

Al-Azharskolan lurar Dagens Nyheter


Dagens Nyheter har idag fredag 7 mars 2008 i del 1 sidan 8 tagit sig ut till den muslimska friskolan Al-Azharskolan i Bromma. Artikeln finns inte i nätupplagan. Där intervjuas den muslimska friskolan om folkpartiets förslag om undantag för religiösa åsikter i undervisningen. Al-Azharskolan bedyrar att de löst frågan om simundervisning genom att pojkar och flickor får simundervisning åtskilt. Härmed nöjer sig Dagens Nyheter och tar för givet att simundervisningen och simkunskapen borde vara lika bra hos de muslimska skolbarnen som hos svenska skolbarn i kommunala skolor.
I
Länk till den muslimska Al-Azharskolan i Bromma


Så är det inte. Bloggen Muslimska friskolan kan nu berätta om hur denna bluff går till på en annan muslimsk friskola.

Där hyrs en simhall liksom i Bromma så att pojkarna får åka iväg och simma en dag och flickorna en annan dag. Ingen manlig lärare får lära de muslismska skolflickorna att simma. De kvinnliga lärarna på skolan berättar att de flesta av flickorna inte har någon baddräkt. Därför bedrivs ett slags klädsim som försvårar undervisningen med plagg som blir våta, tunga och är i vägen. I denna muslimska friskola kan ingen av de muslimska flickorna i årskurs sex simma alls, trots simundervisningen. Inte heller flickorna i årskurs fem eller fyra kan simma. De kvinnliga lärarna säger att de muslimska skolflickorna bara plaskar runt när de är i simhallen som skolan hyrt.


Lärarna i den muslimska friskolan får påstötningar från föräldrarna att inte anordna simundervisning. Därför säger lärarna att de kompromissar med föräldrarna, så att de håller simtillfällena nere långt under normalt antal bara för syns skull inför Skolverket. Ingen av föräldrarna klagar på att deras flickor inte lär sig simma. Tvärtom är föräldrarna tacksamma för att simtillfällena är för få. På friluftsdagen nära sommarlovet åkte hela skolan med 12 klasser till stranden. Över 200 elever var med. Inte en enda av de muslimska skolflickorna kunde simma. Pojkarna däremot kan i normal utsträckning simma, för de är inte förtryckta och belagda med de diskriminerande delarna av Koranen som tvingar flickorna till viss klädsel och förbud.


Malmö stad har både haft tävlingar och mätt simkunnigheten på olika grundskolor. De tre muslimska friskolorna i Malmö har lägst simkunnighet av alla. Hur kan det komma sig när muslimska friskolor säger sig ha löst simundervisningen? De muslimska friskolorna lurar samhället i frågan om simundervisning precis som i andra frågor där möjlighet till insyn saknas. Och nu har de lyckats lura Dagens Nyheter och hela mediasverige, som i sitt drev lurar miljontals svenska tidningsläsare att tro att allt står rätt till med simkunskapen hos muslimska skolflickor i Sverige.
I
I
Däremot har Svenska Dagbladet idag lyckats hitta den misstänksamma socialdemokraten Marie Granlund som varnar för de religiösa friskolorna:
I
"Marie Granlund (s), utbildningsutskottet, kan tänka sig att se över undantagsregeln om den missbrukas.
– Men de måste finnas någon form av ventil, annars tvingas barn över till friskolor med konfessionell inriktning."
I
Källa, Svenska Dagbladet fredag 7 mars 2008:
I
I
Marie Granlund har naturligtvis helt rätt när hon tror att om inte muslimska skolflickor får ha kvar sina undantagsregler i de kommunala skolorna, så kommer de att fly till muslimska friskolor där insynen och kontrollen är obefintlig. Där kan de muslimska skolflickorna lättare tvingas till diskriminering av sina föräldrar, medan de muslimska friskolorna tjänar pengar på det.
I
I
Ledarartikeln i Kristianstadsbladet stödjer folkpartiets förslag:

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150786

Inga kommentarer: