2008-03-10

Utbildningschef Bååths hemliga mejl


I fredagens Lokaltidningen Malmö/Limhamn försa sig utbildningschef Mats Bååth om saudiresorna. Nedanstående passage som publicerades av tidningen vill Mats Bååth nu ha bort, ändrad, ha tillägg till i en ny artikel eller dementerad:
I
I
"Mediastormen resulterade i att ett stort svenskt multinationellt bolag som lovat betala svenskarnas flygbiljetter drog sig ur. De saudiska värdarna, som betalar svenskarnas uppehälle, förklarade då att de även betalar deras flygbiljetter (förutom barnen åker även skolpersonal och föräldrar med)."

Ur Lokaltidningen fredag 7 mars 2008

Se även fredagens bloggpost om detta:


I ett hemligt mejl sänt av Mats Bååth till Lokaltidningens lokalredaktör Markus Celander som skrev artikeln, vill Bååth nu dementera och få tidningen att skriva att Bååths försägelse ska ändras. Bååth säger inte att journalisten Celander hört fel eller skrivit fel. I stället vill Bååth slå i journalisten att förhandlingar fortfarande pågår med det multinationella företag som dragit sig ur på grund av tidningsskriverierna. Det Bååth vill uppnå är att ingen ska se fredagens artikel och börja ställa frågor om det olämpliga i att Saudiarabien betalar flygresorna. Mats Bååth har erkänt att det som vållat mest uppmärksamhet och problem för honom i tidningsartiklarna rör synen på de saudiarabiska kvinnorna.


Mejlet kan beställas av alla som härigenom vet att det finns. Det är nämligen offentlig handling. Bååths mejl innehöll dessutom en adressat till, en kopia till Spiritus Mundis ordförande Henrik Melius. Vänd er direkt till Mats Bååth eller hans sekreterare imorgon, och be Bååth eller hans sekreterare vidarebefodra det till din e-post. Publicera det sedan på er blogg eller i er tidning! Melja er begäran om kopia till Mats Bååth direkt:


Malmös stadsrevisor Lennart Håkansson har sänt iväg ett mejl med förfrågan till en förvaltning om de betalar ut pengar till Spiritus Mundi. Både fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen påstår att inte en krona betalas från Malmö stad till Spiritus Mundi. Däremot finns ett avslag på Spiritus Mundis begäran till kulturförvaltningen om 900 000 kronor till personal och lokal för år 2008. Daterat 12 november 2007. Kulturkansliet gav år 2006 60 000 kronor till Spiritus Mundi för transport av barn!


Stadsjuristen i Malmö vill inte befatta sig med frågan om det är lagligt eller ej att Saudiarabien som utländsk stat betalar flygresorna för skolbarnen. Stadsjuristen säger att den juridiskt ansvarige för det beslutet är Mats Bååth. Utrikesdepartementet menar att det finns inget som förbjuder Saudiarabien att betala skolbarnens flygresor. Stadsdelsordförande Birthe Sörestedt (s) säger att hon inte bryr sig om vem som betalar skolbarnens flygresor, utan litar helt på sin utbildningschef. Andra limhamnspolitiker och kommunalråd säger däremot att de inte tänker acceptera att Mats Bååth och Spiritus Mundi fortsätter hemlighålla flygresornas finansiär på stadsdelsfullmäktigemötet i Limhamn-Bunkeflo 26 mars.


Bååth försöker bara vinna tid. Han har allt att vinna på att inte berätta förrän precis vid flygavgången att Saudiarabien betalar flygresorna. För hans försägelse i fredags skulle resultera i att journalister skriver att Saudiarabien betalar flygresorna och en ny debatt om det olämpliga i det skulle äventyra hela projektet. Flera tidningar är övertygade om att det hemliga mejlet från Bååth är en undanmanöver för att slippa nya artiklar. Genom att dementera kan nämligen ingen tidning skriva att Saudiarabien ska betala.


Inga kommentarer: