2008-05-25

Inspektion i källarmoskéerSydsvenskan har nyligen berättat om hur Sibbarps campingchef i Malmö får lämna sin befattning:


"Jonny Olsson har fått ledigt med lön och tar därefter semester. Senare i sommar ska hans framtid på förvaltningen utredas."

"Enligt Sjöström har Olsson lett arbetet på campingen som om han vore ensamföretagare med för snabba och korta beslutsvägar.
– Några oegentligheter har inte förekommit, vad jag vet, säger han."

Källa, Sydsvenskan fredag 23 maj 2008:


För några år sedan arbetade Jonny Olsson med andra arbetsuppgifter på fritidsförvaltningen i Malmö. På kvällar och helger inspekterade han så kallade kulturföreningar som fritidsförvaltningen betalade bidrag till. Kulturföreningarna är till största del invandrarföreningar. Uppemot en hundra stycken i Malmö som får sina hyror betalda av ABF i Malmö med skattepengar som ABF använder. Flera av dessa är källarmoskéer.


Olsson fann en hel del intressanta saker. Fritidsförvaltningen hade genom Olsson ett bra samarbete med polisen. Olsson var bra på att hålla tyst om fynden. Bara fritidsförvaltningen och polisen delgavs resultaten. Obehöriga och journalister hölls utanför. Inget hamnade i media. Få personer har sett lika mycket av källarmoskéerna som Olsson. Ibland åkte han till källarmoskéerna tillsammans med polisen.


Olsson hann också se en hel del koranskolor som bedrevs som barn- och ungdomsverksamhet av islamistiska kulturföreningar. Verksamheten fick stöd av fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen. En rad bedrägerier med stöd till fritidsverksamhet anmäldes av fritidsförvaltningen till polisen. Däremot var koranskolorna märkbart fullsatta. Media berättar aldrig om vad som sker i dessa koranskolor. De släpps inte in. Istället välkomnas media att skriva om läxhjälp i kulturföreningarna. Koranskolorna är betydligt fler och har funnits i många år med åtskilliga fler deltagare. När det är dags syns dussintals små skor vid ingångarna när de indoktrineras långt in i något utrymme dit media inte får tillträde. Varför får media inte vara med och se på skattefinansierad verksamhet?Ganska ofta fann man andra resultat. Källarmoskéerna dolde ofta illegala flyktingar som gömdes i lokalerna. Skyddsdörrar och utrymningsvägar som skulle stå öppna var låsta. Samtliga fönster kunde vara igenbommade. Någon källarmoské kunde innehålla vapen. Vapen som smugglats över Öresundsbron. Vapen som skulle användas ifall Sverige blev fientligt mot muslimer som Danmark var enligt vissa islamister.


Men så är det något som fattas i historien. Flera av dessa kulturföreningar sysslade även med bilaffärer!!! Det fanns många tillfällen att få bilar till riktigt billigt pris eller reparationer utförda till underpris helt svart. Polisen misstänkte att en del kulturföreningar använde bilaffärer som mutor. Men polisen hade svårt att finna bevis.


Låt oss se om media kan intervjua den kunnige Olsson om de betydligt intressantare källarmoskéerna och vad som försiggår där, än ointressanta förvecklingar om hur en campingplats bedrivs. Det är något som fattas i bilden om campingchefen i Sydsvenskans artikel.


Inga kommentarer: