2008-05-29

Muslimsk höger bakom muslimska friskolorOfta påstår ägare och skolledare att deras muslimska friskolor står för integration. I Göteborgsposten framförs en motsatt uppfattning. Nämligen att muslimer som vill ha separatistiska muslimska friskolor tillhör en högerfalang:


"Den muslimska höger, som i Sverige verkar för huvudduk, separatistiska friskolor och insnävad yttrandefrihet för de otrogna, har i sin moralkonservatism rimligtvis mer gemensamt med kristdemokraterna än med sina apologeter inom vänstern och miljöpartiet."


Källa, Göteborgsposten onsdag 28 maj 2008:


Inga kommentarer: