2008-05-03

Muslimska förskolor får indoktrineraUtbildningsminister Jan Björklund ändrade lagen så att muslimska och andra religiösa friskolor inte längre får lov att ha religiösa inslag under lektionstid. De ska ligga utanför den obligatoriska skoltiden. Det är bra. Men han och regeringen glömde lagstifta om förskolorna och lätt påverkbara små barn.


I Bismilahi muslimska terrorförskolor för somaliska barn har vi sett att verksamheten genomsyrats av islam med imamer och koranläsning. Likaså i Amaana muslimska förskola. Det ser likadant ut i resten av landets muslimska förskolor som vill passa på att islamisera de små barnen så att de lätt ska underkasta sig förbudet att lämna islam senare.


Gävle kommun hänvisade nyligen till ett domstolsbeslut från Karlskrona där lagen tydligt säger att religiösa inslag i förskolor får man inte lägga sig i. Därmed är det fortfarande fritt fram för hur mycket islamindoktrinering som helst i Sveriges alla muslimska förskolor:


"GÄVLE Det blev inget förbud mot förskolor med religiösa inslag i det nya rutiner som ska följas när fristående förskolor vill starta i Gävle.

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om de mål och riktlinjer som ska följas när kommunen ska hantera ansökningar från fristående aktörer som vill starta förskola i Gävle kommun. I det första förslaget ville majoritetspartierna, med ordförande Jens Leidermark, att förskolornas verksamhet skulle vara religiöst obunden.

"Jag tycker inte man ska utsätta små barn för religiös påverkan på förskolan utan att de ska få möjlighet att bilda sig en egen uppfattning", sa Leidermark.

Sedan uppdagades att det fanns domstolsbeslut mot ett sådant förbud i Karlskrona kommun och därmed fick formuleringen tas bort."


Källa, Gefle Dagblad 26 april 2008:


Inga kommentarer: