2008-05-26

Saudisk wahabism intar MalmöIdag måndag 26 maj 2008 har Spiritus Mundi uppdaterat sin hemsida. De beskriver nu hur de blivit första icke-statliga utländska organisation i Saudiarabiens historia som skriver avtal. Boka in demonstration och protester mot islamisternas intåg bland Malmös skolbarn i höst!


"I april/maj var 20 svenska barn tillsammans med föräldrar, lärare och representanter för Spiritus Mundi i Saudiarabien för konstutbytet Riyadh Calling, Malmö are you with us?. I höst kommer de saudiska barn som medverkade i konstutbytet till Malmö och Stockholm för att få ta del av den svenska kulturen och det svenska samhället, samt för att måla en stor tavla tillsammans med de svenska barnen.

Spiritus Mundi initierade tidigare i år projektet för att skapa en kreativ mötesplats för barn, 10-12 år, från Sverige och Saudiarabien. Det övergripande syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ökad medvetenhet om och förståelse för varandras kulturer.

Projektet sker i samarbete med svenska ambassaden i Riyadh och det saudiska utbildningsministeriet. Projektet är början på ett unikt samarbete där den saudiska staten för första gången skriver ett avtal direkt med en utländsk NGO (Non Governmental-Organisation)."


Källa, Spiritus Mundi nyheter måndag 26 maj 2008:


Inga kommentarer: