2008-12-16

Jordbävningen i Skåne kommer från PolenJordbävningen i morse klockan 6.20 tisdag 16 december 2008 sades ha sitt epicentrum mitt emellan Ystad och Tomelilla i Skåne. Där ligger en förkastning som heter Fyledalen. Den sträcker sig därifrån ner under Östersjön och ända ner i Polen. Seismologer har inte sagt något om varför epicentrum ligger mellan Sjöbo, Ystad och Tomelilla. Jordskalv med 4,7 på Richterskalan är det kraftigaste i Sverige på över 100 år.


Det torde ligga nära till hands att gissa att denna sprickbildning på tiotals mil mellan Skåne, Östersjön och Polen gjort att vi känt av jordbävningen. Får väl avvakta med att se om Fyledalen kan vara förklaringen. Alla som någonsin gått nere i Fyledalen har känt av något kusligt, en stillhet. Man känner att denna plats inte är någon vanlig dal.
I
I
I
Viktig uppdateringar:
I
Sveriges Televisions Sydnytt är just nu på väg ut till området runt Fyledalen (Sjöbo,Tomelilla och Ystads egen geologiska Bermudatriangel som nu vaknat till liv.) Med sig har de en geolog från Lund. Det berättar Sydnytt för bloggen Muslimska Friskolan. Få se om Fyledalen är epicentrum i dagens skalv.
I
I
Kvällspostens reporter bor själv i Fyledalen och berättar för bloggen Muslismska Friskolan att det utkommer en extraupplaga att köpa enbart om jordbävningen. Reportern bosatt i Fyledalen säger vidare att hon upplevt flera skalv under åren i Fyledalen. Enligt reportern har Kvällsposten tidigare publicerat en karta över förkastningen i Fyledalen.
I
I
"Ulf Sivhed, geolog vid SGI i Lund, är inte helt överraskad över skalvet eller platsen för epicentrum, i närheten av Sjöbo.
- Det går en förkastningszon mellan Eslöv och Tomelilla berättar han."
I
Källa:
Sydnytts artikel klockan 9.05 16/12 2008 bekräftar bloggen Muslimska Friskolans geologiska teori om förkastningen en timme efter att den framförts här:
I
I
Efter klockan 9.00 16/12 2008 har även Sydsvenskan kommit på den geologiska förklaringen om förkastningens betydelse:
I
"De flesta skador orsakade av jordbävningar är orsakade av vibrationer. Magnituden, eller storleken på en jordbävning, avståndet till jordbävningens källa, vilken typ av förkastning och vilken typ av material berggrunden är uppbyggd av är viktiga faktorer som bestämmer i vilken grad det kommer att skaka på en specifik plats."
I
Källa, Sydsvenskan tisdag 16 december 2008:


Wikipedia om Fyledalen:


Hitta FyledalenÖsterlens karta i Skåne:
I


"Beskrivning

Fyledalen karakteriseras av branta sluttningar och en plan botten där Fyleån rinner fram. Små biflöden tillkommer från sidodalar både som ytvatten och grundvatten. Den största sidodalen med tillflödet Kulleån ligger mellan Baldringe och Högestad. Fyledalens östra sluttning utgör en kombinerad förkastning och flexur (böjning i berggrunden), medan sluttningen på västra sidan huvudsakligen består av kvartära lager."


"Fyledalen är unik i landet och erbjuder utomordentliga möjligheter att studera litostratigrafin och den komplicerade berggrundstektoniken. Området är därför av största värde för geovetenskaplig forskning och undervisning, såväl nationellt som internationellt."


Källa, Länsstyrelsen i Skåne:Google om Fyledalen:Eniro Nyhetssök om Fyledalen:Nyheter om dagens jordbävning 16/12 2008:


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=864398
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=864394
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=864400
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2206111.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2206683.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2206177.svd
http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/kraftigt-jordskalv-skakade-om-lanet(1037417).gm
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161139
http://hd.se/skane/2008/12/16/kraftigt-skalv-skakade-skaane/
http://hd.se/ledare/blogg/2008/12/16/upplevelse-som-aldrig-gloms/
http://www.ystadsallehanda.se/article/20081216/ARTIKLAR/693664219/1365/&/Sydostskaningarna-skakade-av-jordskalvet
http://www.ystadsallehanda.se/article/20081216/YSTAD/520012190/1365
http://www.kristianstadsbladet.se/article/20081216/ARTIKLAR/217046326/1338/&/Skane-skakades-i-morse
http://www.trelleborgsallehanda.se/article/20081216/TRELLEBORG/834427843/1339/&/Anette-for-ur-sangen
http://www.trelleborgsallehanda.se/article/20081216/TRELLEBORG/394640972/1339
http://politiken.dk/indland/article613859.ece
http://politiken.dk/indland/article613869.ece
http://politiken.dk/indland/article613847.ece
http://politiken.dk/indland/article613852.ece
http://hd.se/skane/2008/12/16/efterskalv-inom-naagra-dagar/
http://www.ystadsallehanda.se/article/20081216/SKANE/582376285/1010
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=864421
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2206111.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2206843.svd#tw_link_widget
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2207403.svd
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=864398

Inga kommentarer: