2009-01-07

Bok om muslimsk friskolas etablering
"Beskrivande text


När en grupp föräldrar vill starta en muslimsk friskola inleds en långvarig politisk konflikt. Även om lagen tillåter det är startandet av en muslimsk friskola långt ifrån en självklar rättighet. Genom sina krav på en muslimsk konfessionell utbildning utmanar dessa föräldrar grundläggande föreställningar om Sverige och det svenska.


Kristina Gustafsson har följt etablerandet av en muslimsk friskola. Hur såg villkoren ut för de muslimska föräldrarnas engagemang? Vilka politiska konsekvenser medförde den muslimska skolan? Hur fungerar en muslimsk friskola i praktiken?

(Seelig)Övrigt


När en grupp föräldrar vill starta en muslimsk friskola inleds en långvarig politisk konflikt. Även om lagen tillåter det är startandet av en muslimsk friskola långt ifrån en självklar rättighet. Genom sina krav på en muslimsk konfessionell utbildning utmanar dessa föräldrar grundläggande föreställningar om Sverige och det svenska.


Kristina Gustafsson har följt etablerandet av en muslimsk friskola. Hur såg villkoren ut för de muslimska föräldrarnas engagemang? Vilka politiska konsekvenser medförde den muslimska skolan? Hur fungerar en muslimsk friskola i praktiken? Utifrån en rad etnografiska beskrivningar får vi lära känna de drömmar och utopier som låg bakom friskolans etablerande, men också vad som händer när utopier ska förverkligas.


Boken väcker frågor om historia, identitet, kultur och plats. Den handlar om maktfördelning och tolkningsföreträde men också om ifrågasättande och kritisk reflektion.


Källa: Bokus hemsida för forskningsstudien Muslimsk skola, svenska villkor : konflikt, identitet och förhandling av Kristina Gustafsson:I ovanstående presentation döljs som vanligt vilken muslimsk friskola forskaren skrivit om. Den muslimska friskola som beskrivs är emellertid El Dagve i Jönköping som fick läggas ner och ledde till fällande dom för rektorn.
I
I
I
På Malmö högskolas sida intervjuas Kristina Gustafsson om sin avhandling. Där kallas samma muslimska friskola i Jönköping Al Zehraskolan:
I
I
Pedagogiska Magasinet skrev i sin recension ut att avhandlingen avsåg Al Zehraskolan:
I
I
Muslimsk skola, svenska villkor är en avhandling i etnologi på drygt 200 sidor. Det är en berättartekniskt skicklig och inbjudande bok med en omdebatterad muslimsk friskola i Jönköping, Al Zehraskolan, i centrum. Märkligt nog lever skolan ett liv som sammanfaller med Gustafssons doktorandperiod. Skolan gick i graven ett halvår före disputationen.

Källa:

http://www.pedagogiskamagasinet.net/main.asp?ArticleID=218120&CategoryID=3661&ArticleOutputTemplateID=94&ArticleStateID=2

I
I

Se artiklar om den muslimska friskolan El Dagve hos Eniro Nyhetssök:
http://www.eniro.se/query?search_word=El+Dagve&what=news&subject=&site=Inga kommentarer: