2009-01-23

Det finns inga muslimska barn"Det är obegripligt att svensk grundskola, som enligt läroplan ska vara konfessionsfri, tillåter friskolor med religiös inriktning och hamnar i diskussioner där religiös tro är involverad i problemställningen. Richard Dawkins skriver i sin bok ”Illusionen om gud” att ”det finns inga muslimska barn, det finns inga kristna barn, det finns bara barn till muslimska och kristna föräldrar”."


Källa, Aftonbladet 18 januari 2009:Att det inte skulle finnas några muslimska barn är en felaktig slutsats. I den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers stora moské i Malmö ses det dagligen. Redan i förskolan har flickor valt slöja och studerar islamologi. I olika etiska situationer och konflikter motiverar eleverna vad de gör på rasterna med vad islam och Koranen säger. Skolbarnen i muslimska friskolor är alltså redan muslimer och utövar islam. De är inte passiva barn till muslimska föräldrar.


Inga kommentarer: