2009-01-11

Hälften av patienterna från RosengårdDen här gången har bloggen Muslimska Friskolan intervjuat personal från universitetssjukhuset i Malmö, förkortat UMAS. På en avdelning som får in patienter som utsatts för misshandel, knivdåd och skottlossning med akuta skador berättar personalen följande. På patienternas adressuppgifter framkommer att hälften av dem kommer från två gatuadresser. Det är von Rosens väg och Ramels väg, båda belägna på Rosengård i Malmö. Eftersom dessa två gator högst kan hysa en tjugondel av Malmös befolkning, torde överrepresentationen vara enorm.I flera år har Malmö skakats av en blodig släktfejd:Personalen på UMAS berättar hur otroligt ofta de får in något offer i denna släktfejd. De känner igen de muslimska efternamnen och följena som anländer ihop med patienterna. Ibland bär de anhöriga kvinnorna slöja, ibland inte. Personalen berättar också vilket muslimskt land släktfejdarna kommer ifrån.Den muslimska släkten som tynger UMAS med sin fejd har placerat en del av sina barn i den muslimska friskolan Ögårdsskolan. På Islamic Center är skolpersonalen väl medveten om denna släktfejd. Några i släktfejden har valt att bosätta sig nära den stora moskén.Ibland får UMAS besök av studerande från Rönnens gymnasium i Malmö. Personalen på UMAS berättar att en stor majoritet av dessa vårdstuderande har invandrarbakgrund. Hälften av dem är muslimer och bär slöja. Det innebär att Malmös vård är på väg att få en stor andel personal med muslimsk tro. Som bekant anser många att islam förbjuder en kvinna att fysiskt beröra en okänd man, ens så oskyldigt som i ett handslag. Hur ska muslimska undersköterskor då klara att vårda manliga patienter? Eller ska de diskriminera manliga vårdtagare som behöver hjälp, genom att vägra, så att enbart manliga undersköterskor det knappt finns några av, ska sköta denna omvårdnad? En uppseglande muslimsk könssegregering kanske?Svaret ges när Islamic Center berättar hur man ämnar bygga till sin moské och muslimska friskola med ålderdomshem för muslimer:

"När resurser finns, planerar moskén att bygga ut verksamheten till att omfatta bland annat kvinnojour (kvinnor skall kunna söka skydd i moskén), ålderdomshem, köpcentrum, bibliotek, studentbostäder, restaurang mm."

Källa, hemsidan för verksamhet hos Islamic Center i Malmö:


Inga kommentarer: