2009-01-31

Källmaterialet i Rosengårdsrapporten polisanmältHittade detta när jag sökte på FörsvarshögskolanEniro Nyhetssök:


"Försvarshögskolan polisanmäld
Enligt en anonym kommentator här på bloggen gjordes fredag 17.00 en polisanmälan mot försvarshögskolan för att de förstört källmaterialet som lundaforskarna begärt ut i fallet omRanstorps
Bulten i Bo - 2009.01.31 - 09:39:25""Saturday, January 31, 2009

Försvarshögskolan polisanmäld

Enligt en anonym kommentator här på bloggen gjordes fredag 17.00 en polisanmälan mot försvarshögskolan för att de förstört källmaterialet som lundaforskarna begärt ut i fallet om Ranstorps och Santos rapport om radikaliseringen av Rosengård.

Anmälan ska ha diarienummer 0201-K29877/2009

Det går tydligen bra att ringa Citypolisen för att få bekräftat att det finns en sådan anmälan med det diarienumret som avser förstört källmaterial."

posted by Bulten i Bo at 8:56 AM"


Källa:"Att källmaterialet inte finns tillgängligt, bland annat på grund av hot mot de intervjuade, öppnar förstås för ris från andra forskare. Men delar av kritiken tar inte hänsyn till det svårgenomträngliga ämnet."

Källa, Dagens Nyheters ledarsida lördag 31 januari 2009:Islamologerna går på sin blogg till angrepp mot Försvarshögskolan:


"Men det är värre än så. Stenberg begärde in källmaterialet för att få en tydligare bild. På torsdagskvällen svarade CATS chef Lars Nicander att man efter rapportens slutförande destruerat allt källmaterial ”i enlighet med Försvarshögskolans riktlinjer”. Nicander hävdade också att: “Om det handlar om vanligt källmaterial, ja. Men här handlar det om individens skydd. Rapporten är gjord med forskningsmetodik men vi har inga redovisningskrav mot forskarsamhället. Vi har inga skyldigheter att redovisa källor till andra än vår uppdragsgivare, regeringen.”


Detta är mycket märkligt. Att förstöra källmaterial är nödvändig rutin i underrättelsearbete för att inte ställa uppgiftslämnares liv i fara. Inom underättelsetjänsten är rapporterna därför anonyma så att ingen ska veta vem som är författaren och i synnerhet inte vilka källorna är. Men CATS ligger under Försvarshögskolan som inte tillhör underrättelsetjänsten och för nästan exakt ett år sedan, den i januari 2008, fick status som statlig högskola och lyder därför under högskolelagen. Man hoppas också att i framtiden få tillstånd att bedriva forskarutbildning och utfärda doktorsexamina. Med sådana ambitioner borde rimligen därför normala akademiska regler för forskning gälla även för den forskning som bedrivs där."


Källa, islamologernas blogg fredag 30 januari 2009:

Inga kommentarer: