2009-01-20

Känsligt kritisera muslimska friskolorSocialliberalen Martin Marmgren gillar inte att Aayan Hirsi Ali har synpunkter på muslimska friskolor:


"Vad Aayan Hirsi Ali själv förespråkar, är otydligt. Hon börjar med att anklaga Europa för att inte granska fundamentalistiska muslimska grupper. Angrepp på fundamentalistisk islam och islamism blandas därefter med mer generella yttranden som " Men att, som Bush gjorde, hävda islam som en fredlig religion, är att blunda för några av dess mest grundläggande principer".

Aayan Hirsi Ali hävdar också att de barn som studerar i muslimska friskolor "uppfostras till att bli rasister och sexister och till att förakta sina ickefundamentalistiska landsmän och -kvinnor". Slutligen manar hon till kamp "till sista blodsdroppen".


Källa, Newsmill söndag 18 januari 2009:


Inga kommentarer: