2009-01-23

Media skyldig till rosengårdsungdomars utanförskap


Två studenter från Lund har skrivit en uppsats.


Bloggen Muslimska Friskolan kan berätta att Lund tar emot en tjugondel så många flyktingar och anhöriga invandrare som Malmö. Eftersom staden Lund har en tredjedel så många invånare blir det sju gånger färre flyktingar per invånare i Lund som i Malmö. Därför är det lika roligt varje gång någon från staden Lund som knappt har några problem, låtsas vara expert på Malmö. Uppsatsen borde underkänts både för att den saknar vetenskapliga belägg för sin fallstudie, samt för att den inte behandlar något nytt alls utan enbart floskler som uttryckts förut."MALMÖ/LUND Media är skyldiga till att Rosengårdsungdomarna känner utanförskap. Men samtidigt finns det en stark ”vi-känsla” och stolthet i stadsdelen, enligt en intervjustudie från Lunds universitet. City möter författarna Samuel Hoppe och Åsa Trulsson.


Ni har djupintervjuat ett femtontal tonåringar på Rosengård om deras syn på sin stadsdel. Vad är mest genomgående?

Samuel:
Att man är besviken på medierna. Det finns en stark bild av att om något kriminellt händer på Rosengård så får det större uppmärksamhet än om det sker i en annan stadsdel.

– Och att det enbart är negativa nyheter som platsar i rapporteringen om Rosengård, jämfört med andra stadsdelar.

Åsa:
Samtidigt finns det en besvikelse över att de fåtal som kastar sten och förstör får den uppmärksamhet de söker av media. Att journalisterna därmed bidrar till problemen istället för tvärtom.


Ni skriver i uppsatsen att den negativa rapporteringen om Rosengård till slut gör att ungdomarna känner sig sämre än andra.

Åsa:
En uttryckte det så att om du kallas dum i huvudet hundra gånger så blir du till slut det.

Samuel:
Men samtidigt finns det en stor förståelse för att allmänheten har en negativ bild av Rosengård, eftersom mediabilden är så negativ. Man dömer inte andra för det.


Pluggar i Lund

Samuel Hoppe och Åsa Trulsson, båda 23 år, pluggar statsvetenskap i Lund. Deras kandidatuppsats heter ”Pride, prejudice and pigeonholing”."


Källa, Metro Malmö/Lund fredag 23 januari 2009:Grattis hela Sverige. Följ de två studenternas vetenskapliga slutsatser från Lund! Låt media inte skriva något negativt om Rosengård på ett tag. Intervjua därefter ungdomar från Rosengård och fråga dem om deras känsla av utanförskap försvunnit.

Det har säkert ingen betydelse att deras föräldrar fortsätter vara arbetslösa, lägenheterna har mögel och kackerlackor, de inte har eget rum, deras skolor saknar disciplin, att knarklangare hänger utanför fönstret och att islam förvägrar många av kvinnorna i slöja att försörja familjen.

Det ena geniet från Lund bor i ett korridorrum på Ulrikedal:


Bild på vänsterskägget som räddat Rosengård från våld och utanförskap:


Inga kommentarer: