2009-01-20

Muslimska Friskolan anmäler GrimstaskolanIdag anmälde bloggen Muslimska Friskolan Grimstaskolan i Stockholm till Skolverket/Skolinspektionen:


"Anmälan av Grimstaskolan för att de ej ger skriftliga omdömen‏


Skickat:
den 20 januari 2009
"Igår måndag 19 januari 2009 visade SVTs Rapport klockan 19.30 en intervju med rektorn för Grimstaskolan. Han och hans lärare hade inte gjort några skriftliga omdömen för sina elever som de är ålagda. Därför vill bloggen Muslimska Friskolanhärmed anmäla denna Grimstaskolan till Skolverket. I TV-inslaget intervjuades även Skolverket som sa att det är välkända mål som ej behöver extra förberedelse. Men Skolverket sa inget om vad som hände när Grimstaskolan och andra ej utdelade skriftliga omdömen.


Därför behövs denna anmälan.

Bloggen Muslimska Friskolan gör anmälan för att skydda eleverna i muslimska friskolor. Ty bloggen tror att när en svensk skola som Grimstaskolan till synes lättvindigt struntar i att följa skollagen om skriftliga omdömen, så kan muslimska friskolor se detta. Då kan de tro att de också kan komma undan och de svagaste eleverna som i många fall finns i muslimska friskolor får kanske inte heller skriftliga omdömen.


/Bloggen Muslimska Friskolan"


Källa:
Citat av mejlet till Skolverket/SkolinspektionenAnmälan kommer inom en vecka att registreras och bli sökbart samt offentlig upphandling i Skolverkets diarium:Nedan nyheten som sändes i SVTs Rapport måndag 19 januari klockan 19.30:

"Skriftliga omdömen saknas i landets skolor

Många av landets skolelever fick inga skriftliga omdömen före jul - trots att riksdagen bestämt att alla elever i årskurs ett till sju skulle få det. Och många kommuner är missnöjda med stödet de fick från Skolverket när reformen skulle genomföras.


Grimstaskolan i norra Stockholm fick inga elever skriftliga omdömen när höstterminen tog slut i december.


-Alla förändringar kräver nämligen att man också får personalen med på tåget, att man hinner ha en pedagogisk diskussion i personalgruppen, att man har en samsyn kring olika saker, att man formulerar sig på samma sätt osv. Det kräver givetvis att sitta ner och diskutera, och det behöver vi mer tid på den här skolan att göra, säger Fredrik Boström, rektor på Grimstaskolan.


Och Grimstaskolan var inte den enda skolan som inte hann införa regeringens reform om skriftliga omdömen. Enligt en enkätundersökning som utbildningsföretaget InfoMentor skickat ut till landets alla kommuner, och som 103 av dem svarat på, så hade bara varannan kommun hunnit utforma målen för de skriftliga omömena i december i fjol. Samma månad skulle de ha delats ut till eleverna.


Otillräcklig vägledning


Fyra av tio kommuner svarade också att Skolverkets vägledning för att förtydliga målen inte varit tillräcklig.


Men på Skolverket menar man att de skriftliga omdömena inte borde vara något problem för skolorna eftersom krav om mål och bedömning funnits med länge i skolplanen."


Källa, SVT Mobil 19/1 2009:Hemsida för Grimstaskolan i Vällingby i norra Stockholm:


Rektor Fredrik Boström Grimstaskolan har en egen blogg:


Bild på rektorn:


Kontaktuppgifter till rektor Fredrik BoströmGrimstaskolan:

"SKOLLEDNING OCH KANSLI

VÄXEL: 50805901

Rektor: Fredrik Boström

Tel: 508 05 910Källa:


Inga kommentarer: