2009-01-11

Muslimska friskolor föder extremismFriskolerektorerna Bo Nyberg och Lars Brandström angriper i SvD idag Björn Ulveus för att han ser faran i religiösa friskolor. Så här skriver de:"Vad gäller de muslimska och judiska friskolorna i Sverige så är deras blotta existens i sig en slags försäkran mot ytterlighetstänkande och extremism.

Vår erfarenhet är att dessa skolor mår bra av att vara erkända, genomlysta och accepterade. Motsatsen är verkligen något att oroa sig för. Marginaliserade grupper, som inte åtnjuter samhällets skydd och uppbackning, har det historiskt inte alltid gått så bra för.

Samhällen som inte gett verkligt utrymme åt olika ideologier och trosriktningar har heller inte blivit lyckade.

Konfessionella skolor är en av värdemätarna på hur samhället mår.


Bo Nyberg
rektor på Källskolan i Upplands-Bro
Bo Nyberg är sedan sju år ledamot av styrelsen för Friskolornas riksförbund.

Lars Brandström
rektor på Brandströmska skolan i Göteborg
Lars Brandström, lektor i musikteori och tidigare utbildningschef på Musikhögskolan i Göteborg, har lett gospelkörerna Choralerna och Solid Gospel och startade jazz-rockgruppen Salt."


Källa, Svenska Dagbladet söndag 11 januari 2009:När det gäller muslimska friskolor kan alla som arbetar på dessa vittna om att där finns extremism som inte tystas ner. Det rör sig om judehat och spott mot Israels flagga samt att Israels flagga rivs ut. En del föräldrar med islamistisk ideologi sätter sina barn i muslimska friskolor. Den som tvivlar kan själv besöka vilken muslimsk friskola som helst och fråga eleverna om deras åsikter om al-Qaida, islamism, slöja, Israel med flera ämnen. Många av eleverna kommer att svara med extrema åsikter.I Storbritannien visar en undersökning att 60 % av de muslimska friskolorna har anknytning till islamisk fundamentalism. Muslimska friskolor är alltså inte som de båda kristna friskolerektorerna påstår en försäkran mot extremism. Tvärtom föder muslimska friskolor extremism eftersom ingen inomstående säger emot och ingen utomstående har insyn. Men mest genom de kontakter som muslimska friskolor har. Läs Daily Telegraphs artikel:Inga kommentarer: