2009-01-08

Ny religiös friskolaSydsvenskan berättar idag om Hyllie Parks nya religiösa friskola i Malmö:"Företaget ansökte om att få starta friskola hos Skolverket (numera Skolinspektionen) förra året. Stadsdelens utbildningsansvariga såg inget behov av skolan. Den egna kapaciteten skulle räcka ändå, och inte heller ur mångfaldssynvinkel behövdes något komplement - det finns redan två fristående grundskolor i stadsdelen, ansåg tjänstemännen. Politikerna i stadsdelsfullmäktige ville inte heller tillstyrka friskolan och angav motvilja mot religiösa skolor och privat vinstintresse som orsak.


Dagen före julafton fick Hyllie Park positivt besked från Skolinspektionen. Hylliebärets skola kan starta.
– Vad glad jag blev, säger Håkan Jarbo."


"Enligt Hyllie park ska den nya grundskolan ha naturvetenskaplig inriktning men inte åläggas några religiösa krav. Verksamheten drivs i bolagsform, eftersom ägaren baptistförsamlingen anser att det ger större öppenhet för insyn än en stiftelse."


Källa, Sydsvenskan sidan C4 torsdag 8 januari 2009:


Det var ju väldigt vad Limhamns tjänstemän och politiker i Malmö spjärnat emot en kristen friskola. Varför vågar ingen politiker eller tjänsteman sig på att stoppa muslimska friskolor i Malmö? Dessa är ju i stiftelseform och saknar insyn. De drivs i än större vinstintresse och har alla arabiska eller islamologi som inriktning.
I
I
Den skoltjänsteman som varit ansvarig för Limhamns nej till Hyllie Parks kristna friskola är utbildningschef Mats Bååth. Han lät sig bjudas till islamistdiktaturen Saudiarabien där Limhamns skolbarn tvangs underkasta sig islam. Bloggen Muslimska Friskolan tog hösten 2008 kontakt med Hyllie Parks rektor Håkan Jarbo och berättade om dubbelmoralen hos Limhamns skolansvariga som samarbetar med islamister.

Inga kommentarer: