2009-01-09

Olaglig moské får viteBloggen Muslimska Friskolan fick idag 9 januari 2009 ett samtal med Maria Koistinen-Hellborg. Hon är enhetschef för bygglov i Malmö stad:Tillsammans konstaterades att den turkiska moskén i Malmö bedriver olaglig föreningsverksamhet enligt bygglovet och måste flyttas. Officiellt heter moskén Muslimska församlingen. På sin sida låtsas man att man inte har någon aktivitet:

"DENNA MÅNAD
Ingen aktuell aktivitet"
Källa:Bloggen Muslimska Friskolan har besökt den turkiska moskén som drivs av Muslimska församlingen i Malmö på Norra Grängesbergsgatan 18:

Det är sen december 2008. I en gul industrilokal av gammalt tegel väller det ut mellan 50 - 100 turkar som nyss bett. När man stiger in i lokalen möts man av ett stort hav av mattor på det öppna golvet. Gardinerna är rosa som i ett flickrum. Moskébesökarna berättar för bloggen att moskén funnits här länge. De kommer hit för att be två gånger om dagen. Efter arbetstid klockan 18 och runt lunchtid. I januari 2009 fortsätter moskébesöken varje dag för en stor samling muslimska turkar.


Maria Koistinen-Hellborg säger till bloggen att hon trodde att moskébesökarna försvunnit. Hon erinrade sig att de sökt ny lokal. Men hon minns inte när hon hört detta eller av vem. När hon förstår att moskéverksamheten fortsätter med regelbundenhet säger hon att ett vitesföreläggande måste utdelas.Orsaken är avslutandet från 15 april 2008 med diarienummer 02-0007. Där avslår Bygglovsenheten det tillfälliga bygglov som Muslimska församlingen haft sedan 1997 i fastigheten Masugnen 16. Det förlängdes 1999. Men 2003 avslogs begäran om förlängning. Sedan dess har Muslimska församlingen dragit ärendet i långbänk. Först till länsstyrelsen där de fick nej. Därefter till kammarrätten med samma resultat. Regeringsrätten avslog 14 april 2008 att pröva ärendet. Därför beslöt Bygglovsenheten att ärendet var klart.Muslimska församlingen får sedan 15 april 2008 inte längre lov att bedriva moskéverksamhet eller annan föreningsverksamhet enligt lagen för plan och bygglov. Det säger detaljplanen. Orsaken är att Stadex bedriver miljöfarlig verksamhet i sin produktion alldeles i närheten. Muslimska församlingens moské får endast användas som verkstadslokaler. När moskéverksamheten nu ändå fortsätter så trotsas ingen straffrätt. Det är Bygglovsenheten i Malmö stad som har ansvaret att få bort moskén.Fastighetsägaren kan inget göra, eftersom det är Muslimska församlingen själv som äger fastigheten Masugnen 16:


"Även Muslimska församlingen – ”Turkiska moskén” i folkmun – har ambitiösa planer. Idag finns församlingen i en tom industrilokal på Norra Grängesbergsgatan.

Muslimska församlingen har sedan 1990-talet lagt ned mer än fem miljoner kronor på sin moské, men kan satsa ytterligare åtta tio miljoner på ett mer ändamålsenligt moskébygge.

– Vi har tittat på tomtmark vid Östra kyrkogården och på Kulladal, men inte funnit någon lämplig plats. Vi vill bygga nära Rosengård. Det är bekvämt för de flesta av våra medlemmar, säger Nazmi Ömer, ordförande i Muslimska församlingen."


Källa, Sydsvenskan 8 februari 2006:Polisen bekräftade igår för bloggen Muslimska friskolan att vite är den väg som Malmö stad ska gå. Först om det inte hjälper kan kommunen begära handräckning från polis.Maria Koistinen-Hellborg säger till bloggen att Malmös politiker beslutat att Stadex miljöfarliga verksamhet ska vara permanent. Stadex har nämligen hotat att annars flytta sina arbetstillfällen utomlands. Därför får inga undantag eller förlängningar göras för föreningsverksamhet. Det gäller även den turkiska moskén.Grannen Stadex läge på Kopparbergsgatan 31 i Malmö:Muslimska församlingen har inte uppdaterat sin hemsida. Vad vill de dölja?Muslimska församlingen bedriver koranskola för barn, men följer själva inte lagen:

"Muslimska Församlingen i Malmö undervisar barn och vuxna i läsförståelse om Koranen, då även litterära kunskaper förekommer under undervisningarna."

Källa:"De muslimska församlingarna i Skåne grundades framförallt under 1980- och 1990-talen. Den muslimska församlingen i Malmö bildades 1972 och var den första i sitt slag i länet."

Källa, länsstyrelsen i Skåne län:


Inga kommentarer: