2009-01-14

Sätt betyg på din islamolog !Igår 13 januari 2009 lanserades Sveriges första oberoende sajt där högskolestudenter kan sätta betyg på sina föreläsare och kurser. Bloggen Muslimska Friskolan vill speciellt uppmana studenter att sätta betyg på islamologer! De tenderar ofta vara partiska till förmån för islamism som gynnar terrorister.Det finns andra islamexperter som exempelvis Pernilla Ouis som däremot avslöjar islams orättvisor. Hoppas att den typen av islamexperter får höga betyg.Bloggen Muslimska Friskolan ämnar följa betygssättningen av islamologer för att utröna om studenterna straffar islamologerna för deras partiska islamistförespråkande med låga betyg. Eller om studenterna är så pass unga och naiva att de inte ser igenom islamologerna och låter sig duperas av dem. I sådana fall erhåller de höga betyg. Det ska bli intressant att se en måttstock på hur kritiskt tänkande studenterna är inför islamologernas propaganda.Det allra farligaste som inte är så välkänt är att islamologer utbildrar polis inom underrättelsearbete om islam, exempelvis SÄPO:


Islamologerna vid Lunds Universitet som syns på bilden ovan:
I
I
Malmö Högskolas vårterminskurs 2009 i islamologi är glädjande nog inställd:
I
I
Hemsida för Studenter tycker till:


Enbart positiva reaktioner på den nya sajten:


Pressmeddelanden från Studenter tycker till 13/1 2009:
Inga kommentarer: