2009-01-08

Studiecirklar för muslimska mördareUngsvensk berättar på sitt forum hur Malmöfängelset i stadsdelen Kirseberg anordnar studiecirklar på arabiska för muslimska pappor:


Betalningen kom från skattepengar på länsstyrelsen i Skåne och diskriminerade alla som inte talade arabiska. Studiecirkeln vände sig till araber som mördat sina hustrur:"Under vårterminen 2006 hölls den allra första föräldracirkeln på Kirsebergsanstalten för intagna med arabiska som modersmål. Insatsen var framgångsrik och visade på stora behov hos de intagna. Medel för att arrangera ytterligare en cirkel söktes och erhölls från Länsstyrelsen i Skåne."


"Det kändes väldigt tråkigt att behöva neka de intagna som inte talade arabiska deltagande i cirkeln och dessutom inte kunna hänvisa till motsvarande insats på svenska då de ordinarie cirklarna av okänd anledning fortfarande inte kommit igång på anstalten."


"En av deltagarna, som avtjänar straff för mord på hustrun, var orolig över att hans barn kommer att hata honom för det han gjort mot deras mamma, och undrade över hur han bör hantera situationen på bästa sätt."

"Den andre, som avtjänar straff för mordförsök på sin fru och styvdotter och som i nuläget inte har något samröre med sina barn, ville veta mer om möjligheterna som finns för honom att etablera en sådan kontakt."


Källa:Kursledare var den muslimske mannen Haider al-Baseer och Hanna Cinthio som arbetat på den muslimska friskolan Al-Elowm al-Islamiyya i Malmö. Idag arbetar Hanna Cinthio på Malmö stads avdelning för Etniska Relationer. Se bloggposter om henne:
Så här gick den arabiska studiecirkeln som var totalt bortkastad eftersom de dömda skulle utvisas ur Sverige. Men dessa muslimska mördare belönades slutligen med diplom:"Den träff som kan sägas ha fungerat sämst var nummer 7. Även om de intagna såg fram emot att själva få välja vad som skulle diskuteras, blev det tydligt att detta med fokus på barnen och deras behov kräver hård styrning. De intagna gled hela tiden över till att prata om sig själva och sina personliga situationer, kritisera Kriminalvården och Migrationsverket samt diskutera relationsproblem med (ex-)frun och orättvisor i det egna ärendet. Det blev svårare att behålla en positiv inställning, tänka konstruktivt och se framåt."


"En som dömts för mordförsök på sin hustru tog dock upp detta i det första samtalet som blev långt och mycket ångestfyllt."


"De intagna kom från flera olika länder: en från Mauretanien, en från Turkiet, en från Libanon, en från Palestina, två från Marocko och tre från Irak varav en kurd. De hade olika dialekter men alla talade arabiska förutom turken som kunde en del och fick hjälp av de andra med översättning. Två av de nio talade bra svenska medan de övriga knappt kunde någon svenska alls."


"Nästan alla var dömda till utvisning efter avtjänat straff, men vissa planerade då att återvända till sin familj medan det för andra inte var möjligt med någon återförening."


"Ett par av de yngre deltagarna menade att det var nödvändigt med ett visst mått av fysiskt våld i uppfostran"


"vi kände en kluvenhet inför det faktum att tre av gruppdeltagarna dömts för mord på hustrun (i ett av fallen mordförsök på hustrun samt styvdottern)"


"de gånger resonemangen berörde islamisk teologi uppstod diskussioner som varken var särskilt relevanta eller fruktbara. Vi tror det är viktigt att se de intagna som individer. Även om samtliga gruppdeltagare "på papperet" var muslimer, så tillhörde de olika inriktningar, de var troende i olika hög grad, och de hade helt olika uppfattningar i frågor som rörde religionen."


"lovade att hälsa på om ett tag och dela ut de formella diplomen från Kriminalvårdsverket."


Källa:


Inga kommentarer: