2009-01-12

Tärande slöjor hos ABF


Vänsterpartisten Christina Merker-Siesjö har en mediataktik. Hon vänder sig till dagstidningar för att de ska göra gratisreklam för hennes olika projekt på ABF i Malmö. Återigen har hon lyckats. Denna gång har Sydsvenskan låtit denna gamla FNL-are få göra reklam för ett bottennapp hos ABF kallat Trappan.


På bilden i papperstidningen ses en mängd arbetslösa kvinnor från Rosengård i slöja. Varför redovisar projektledaren Christina Merker-Siesjö inte vad detta kalas kostar? Inga krav ställs på kvinnorna som sitter och babblar för skattepengar, medan de försörjs av arbetande svenskar.ABF i Malmö betalar även hyran och aktiviteter för Skånes farligaste islamister Islamiska KulturföreningenRosengård. Den könssegregerande islamismen hos Islamiska Kulturföreningen har ABF fortplantat i sitt projekt Trappan som enbart tar in kvinnor. Dessa sägs stå långt från arbetsmarknaden. Varför då? Låter deras män dem inte arbeta, eller har de struntat i att läsa läxorna på SFI? Det är bara bristen på eget flit som isolerar dem. Dessa könssegregerade kvinnor i slöja får sitta och sy burkini, så att islam kan segregera dem än mer.Detta projekt tär på samhällsekonomin, eftersom kvinnorna varken arbetar eller studerar. Sydsvenskan borde ha en röstningsfunktion bredvid internetartikeln där läsarna får rösta på om de tror detta projekt tär på samhällsekonomin eller när den. Eller ska muslimska kvinnor i slöja intalas att de aldrig behöver jobba? Att det räcker att de går i skattefinansierade projekt hos ABF? Rösta bort sådan vänsterideologi!Projektledaren drar en parallell mellan sin mormors statartillvaro och de muslimska kvinnornas. Vilket utmärkt exempel på hur socialdemokratin i modern tid återbördar de nya svenskarna till den fattigdom de en gång avskaffade. Varför inte låta kvinnorna i Trappan göra lite nytta för skattepengarna? De skulle exempelvis kunna plocka skräp i ghettot Rosengård. För detta krävs inga språkkunskaper. Eller kan de patrullera Rosengård och förhindra slynglar att kasta sten på polis, ambukans och brandkår. Då kan de använda sina hemspråk.Christina Merker-Siesjö lever av bidragsberoende projekt som tär på den svenska välfärden. För detta får hon sin sysselsättning och uppehälle. Tillsammans med ABF ordnar hon fler röster för skattepengarna åt socialdemokratin och sitt vänsterparti. En korrumperad tanke är hela affärsidén. Projektledaren har dessutom lyckats lura i de arbetslösa muslimska kvinnorna att de är ett kooperativ, precis som idealet i projektledarens partibok förespråkar.Läs Sydsvenskans artikel på sidan A5 Opinion måndag 12 januari 2009:Läs också hur ABF totalt understödjer en majoritet av den islamism som gäckar Sverige. Följande bloggpost är läst flera gånger av Sveriges Television:


Inga kommentarer: