2009-07-06

Regeringsrapporten om politisk extremismBloggen Muslimska Friskolan såg just webbsändningen i direktsändning där demokratiminister Nyamko Sabuni mottog rapporten om politisk extremism från Säpo och Brå:


"Webbutsändning 6 juli 2009, 10.30

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Sabuni tar emot ny rapport om våldsam extremism

Måndagen den 6 juli överlämnar Säkerhetspolisen (Säpo) och Brottsförebyggande rådet (Brå) sin gemensamma rapport om våldsam extremism till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.
Webbutsändning

Se pressträffen i direktsändning med start måndagen den 6 juli 10.30Källa, regeringen:


Webbutsändningens adress:
I
I
I
Pressträffen varade från klockan 10.30 - 11.05. Tydligen var den helt okontroversiell, eftersom ingen journalist hade en enda fråga till varken Nyamko Sabuni, de båda verkscheferna eller medarbetarna på Säpo och Brå som genomfört rapporten. I stället följer nu efter avslutad pressträff, på förhand uppgjorda intervjuer med media utanför lokalen.

Sabuni inledde med att säga att i en demokrati har alla rätt att göra sin röst hörd. Hon betonade vikten att bekämpa antidemokratiska grupperingar. Rapporten är gjord i samarbete mellan Säpo och Brå. Säpos generaldirektör Anders Danielsson berättade att uppgiften att beskriva politiskt motiverad extremism låg på Säpo.

Brås chef sa att de politiskt extrema ofta ser tillvaron i svart och vitt. Men rapporten beskriver de politiskt extrema på ett mer nyanserat vis.
De undersökta grupperingarna är främst vänsterextrema och vit makt. Dessa lockar med vänskap, musik, klädstil. Grupperna är mycket brottsaktiva i politiskt motiverad brottslighet.

För rapporten har Brå genomfört ett antal intervjuer. Säpo har sammanställt sitt underrättelsematerial.

Religiös extremism tas inte med i denna rapport alls. Antagligen för att Försvarshögskolan tidigare fått den uppgiften där de skrev Rosengårdsrapporten om islamisk extremism.

Djurrättsaktivister och Djurens befrielsefront räknas in i politisk extremism.

Vit makt anses angripa invandring och mångkultur.

Vit makt värvar även på skolgårdar.

Protesterna mot Israels spel i Davis cup i Malmö var en del av de autonomas politiska extremism.

Medarbetaren Johan Olsson på Säpo beräknar att de politiskt extrema begår några tusen brott var i båda grupperingarna. Uppemot 9000 brott sammanlagt, varav en del leder till fällande domar. Ett hundratal ur varje läger är brottsaktiva. Av de cirka 9000 brotten per år är endast 2000 brott politiskt motiverade.

Brås medarbetare förklarar därefter vad som kan göras förebyggande. En del förslag har tagits fram.

Utagerande i skolan söker sig oftare till vit makt. Det kan undvikas genom att tidigt identifiera dessa personer och erbjuda alternativ sysselsättning. Prat om demokrati i skolan hjälper inte på dessa.

För de autonoma rekommenderas sjyssta poliser som inte provocerar och bekräftar bilden av en auktoritär polis. Polisen ska helst endast följa med demonstranter och inte ingripa förrän lagen överträds.

Journalister ska vidta åtgärder för att inte undvika att skriva om de extrema grupperna. Journalisterna kan tycka att det är obehagligt och bör därför arbeta i grupp eller över redaktionsgränserna.

En handbok bör tas fram som belyser goda exempel på hur man kommer ifrån politisk extremism. Handboken kan spridas på skolor.

Sammanfattningsvis vill de understryka att denna rapport till regeringen endast är av förstudiekaraktär där mycket mer kan undersökas.Läs mer:
Ta del av rapporten

Rapporten Våldsam politisk extremism - Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten finns att ladda ner som pdf.
Den kan även beställas som trycksak.


Pressmeddelande:
Läs pressmeddelandet

Senast uppdaterad: 2009-07-06

Källa, Brå 6 juli 2009:

PDf-filen från Brå:


"Nyhetsarkiv

Rapport till regeringen om våldsam politisk extremism
2009-07-06

Både vit makt-miljön och den autonoma miljön kan utgöra ett allvarligt hot mot enskilda individer, politiska organisationer och andra grupper. Däremot saknar de i dagsläget förmåga att förändra statsskicket. Det framgår av den gemensamma rapport om våldsam politisk extremism som Säkerhetspolisen och Brottsförebyggande rådet (Brå) idag har lämnat till regeringen."

Relaterade dokument:
I
I
Källa, Säpo 6 juli 2009:
I
Pressmeddelande från Säpo om innehållet i rapporten 6 juli 2009:
I
I
Författare till rapporten från både Säpo och Brå är:

Författare:
Lars Korsell, Johan Olsson, Anette Nyqvist, Daniel Vesterhav, Johanna Skinnari, Hanna Nilsson Sahlin, Ahn-Za Hagström, Anna-Lena Lodenius, Eva Sundström, Patrik Baard, Jan Carle
I
I
Publikationsnummer: 978-91-86027-32-2
Publikationsår: 2009
Pris för tryckt rapport: 276 kr
I
I
Källa:
I
I
I
Integrations- och jämställdhetsdepartementet saknade vid 12-tiden 6 juli 2009 en länk till var man kan läsa rapporten. Bloggen Muslimska Friskolan tog därför kontakt med Integrations- och jämställdhetsdepartementets webbansvarige. Hon svarade att hon genast ska länka till Brås sida där rapporten finns. Så efter samtalet ser det uppdaterat ut så här på departementets hemsida:
I
I
"Nyheter

3 juli 2009

Sabuni tar emot ny rapport om våldsam extremism

Måndagen den 6 juli överlämnar Säkerhetspolisen och Brottsförebyggande rådet sin gemensamma rapport om våldsam extremism till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Efter överlämnandet finns rapportförfattarna och generaldirektörerna för Säpo och Brå, samt Nyamko Sabuni, tillgängliga för frågor från medier.

Läs rapporten "Våldsam politisk extremism" på Brå:s webbplats
I
I
Källa:
I
I
I
Första nyheterna och redogörelserna av rapporten kom runt klockan 12 måndag 6 juli 2009:
I
I
I
"12:12 måndag 6 juli 2009
Extremistgrupper allvarligt hot i Sverige

Uppdaterad 12:53
Både höger- och vänsterextrema grupper kan utgöra ett allvarligt hot mot enskilda individer och politiska organisationer, men de saknar idag förmågan att förändra statsskicket. Det slår Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen fast i en gemensam rapport.

Johan Olsson på Säpo

Det politiska våldet är lika stort från båda håll, enligt Johan Olsson, som är chefsanalytiker vid Säpos författningsskyddsenhet."
I
I
Källa, Sveriges Radio Ekot 6 juli 2009:
I
Hör radiointervjun med Säpo och där Sabuni säger att hon vill se bekämpning av politisk extremism i skolor, samt att vänstervåld ska tas på samma allvar som vit makts:
I
I
"Många börjar redan när de är 15 år säger Johan Olsson på Säpo.
Det börjar under högstadiet"
I
Källa, Sveriges Radio P3 Nyheterna 6/7 2009:
I
Hör intervjun:
I
I
I
Fler artiklar som berör dagens rapport:
I

Inga kommentarer: