2009-07-03

Sabuni mottar ny extremistrapport


"Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Sabuni tar emot ny rapport om våldsam extremism

2009-07-03 13:20
Måndagen den 6 juli överlämnar Säkerhetspolisen (Säpo) och Brottsförebyggande rådet (Brå) sin gemensamma rapport om våldsam extremism till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Efter överlämnandet finns rapportförfattarna och generaldirektörerna för Säpo och Brå, samt Nyamko Sabuni, tillgängliga för frågor från media.

Presslegitimation krävs.

Välkommen!

Tid och plats:

Tid: Måndag 6 juli 2009 kl. 10.30

Plats: Pressrummet, Rosenbad, Stockholm

Webbutsändning:

Webbsändning: Sabuni tar emot ny rapport om våldsam extremism"


Källor, pressmeddelanden från regeringen fredag 3 juli 2009:

"Medverkande: Anders Danielsson, generaldirektör Säkerhetspolisen, Jan Andersson, generaldirektör Brå, Johan Olsson, chefsanalytiker Säkerhetspolisens författningsskyddsenhet, Lars Korsell, enhetschef Brå. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni inleder kort och finns tillgänglig för frågor.

Den 18 december 2008 gav regeringen i uppdrag till Brå och Säkerhetspolisen att i samarbete sammanställa en rapport om våldsam extremism och antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten. Syftet med rapporten är att ta fram kunskap om våldsam extremism och ett underlag som kan ligga till grund för att utforma strategier och konkreta åtgärder för att motverka denna typ av brottslighet.

Rapporten besvarar eller belyser bland annat dessa frågor:

Hur kan extremistmiljöerna bäst beskrivas?
Vilken typ av brott begås inom extremistmiljöerna och vilka är gärningspersonerna?
Vilka faktorer på individuell nivå förklarar steget in i våldsam extremism?
Hur ser den övergripande hotbilden ut från extremistmiljöerna?
Vad har gjorts lokalt för att motverka och förebygga våldsam politisk extremism?
Vilka brottsbekämpande och brottsförebyggande strategier kan utvecklas och formuleras?"


Källor, pressmeddelanden från SÄPO fredag 3 juli 2009:

Intressant i sammanhanget att presskonferensen är ett samarrangemang på högsta nivå mellam IJ-departementet, Brå och Säpo, med Sabuni och de båda generaldirektörerna representerade (men utan att Försvarshögskolan är representerad).


Fem intressanta frågor som sannolikt kommer upp:

1) Hur är den nya rapporten kopplad till Rosengårdsrapporten?

2) Vilka slutsatser kan man dra av att Sabuni och Danielsson tycker helt olika om Rosengårdsrapporten?

3) Har Danielsson och Säpo blivit kritiska till Rosengårdsrapporten som ett resultat av arbetet med sin egen rapport?

4) Hur har Säpo och Brå behandlat sitt källmaterial till rapporten?

5) Kommer IJ-departementet att bearbeta Rosengårdsrapporten tillsammans med "6 juli-rapporten" till någon sorts beslutsunderlag? Analys? Slutsatser?
"Catharina Bildt vägrar svara på om Rosengårdsrapporten har förtroende eller inte. Hon säger att det tar de ställning till först när BRÅ och SÄPO kommit in med sina rapporter som läggs till helheten. [...]

Hon får sedan frågan om regeringen tänker fatta några beslut baserat på Rosengårdsrapporten, efter att Försvarshögskolan i april 2009 svarat till JO att den inte var vetenskapligt gjord:


Catharina Bildt svarar att det tar de ställning till efter att BRÅs och SÄPOs del inkommit. Hon får följdfrågan om någon ska sätta samman de tre rapporterna och dra vetenskapliga slutsatser innan åtgärder beslutas. Hon svarar att det tar de ställning till då. Catharina Bildt tillfrågas om regeringen tänker fatta beslut på rapporter som inte är vetenskapligt gjorda. Det vill hon inte kommentera."Anna-Lena Lodenius har nyligen skrivit en bok om Sverigedemokraterna:
I
Lodenius har arbetat med delar av rapporten som BRÅ står för och bloggar idag 3 juli 2009 om rapporten som presenteras 6/7 2009:


Sabuni pekar även ut vänsterextremisterna:

"Säpochefen Anders Danielsson distanserar sig från forskaren Magnus Ranstorps oseriösa studie av radikalisering i Rosengård.

Nu tar Magnus Ranstorp till orda igen. Sverige ligger för lågt när det gäller att ”förebygga radikalisering”, skriver Ranstorp i en guide till EU-ordförandeskapet som ges ut av PR-byrån Hill & Knowlton. Tysklands initiativ för att kontrollera internet var mycket bättre, menar terrorforskaren.

Han ser i alla fall en ljuspunkt.

”Integrationsdepartementet har intagit en mycket aktiv roll genom att beställa studier och rapporter om vänster-, höger- och islamistisk extremism”, skriver Ranstorp. Utan att nämna att han själv är en av de forskare som Nyamko Sabuni anlitat, eller den kritik som hans Rosengårdsstudie har väckt."


Källa, Aftonbladets ledarsida torsdag 2 juli 2009:"Rapporten är gjord tillsammans med Säpo på uppdrag av Integrations- och Jämställdhetsdepartementet. I fokus är ungdomar med höger- och vänsterextrema åsikter.

I Sverige finns, enligt Säpos uppskattning, ungefär 400 personer inom dessa grupper som uttrycker sina politiska åsikter med hjälp av hot och våld. I Göteborg är polisens bedömning att det handlar om ett 20-tal aktivister på varje sida som regelbundet begår brott.

- Vi kommer med en del förslag till möjliga åtgärder som framför allt handlar om hur man tidigt ska hindra unga från att börja begå politiskt motiverade brott, säger Anders Jansson, pressansvarig på Brå."


Källa, Göteborgsposten fredag 3 juli 2009:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=504522&ref=puff


Alla bloggposterna om Rosengårdsrapporten hos Muslimska Friskolan:

Inga kommentarer: