2010-08-08

Duaa på Islamic Center


Ett vegetativt tillstånd infinner sig hos deltagarna:


Islamic Center Malmo - Tarawih 1430 H - 2009_05

islamiccentermalmo 09 juni, 2010

Solat Tarawih - Laylatul Qadr - 1430 H Romadhan 2009 ( Dua Imam Musa Al Hajj )

Video:


Inga kommentarer: