2010-09-30

Skolflicka i slöja misshandlad i underlivet

Killebäckskolan i Södra Sandby på bilden ovan.


"En 13-årig flicka från utkanterna av Lund överfölls och misshandlades av två pojkar när hon var på väg till skolan i måndags. Anledningen kan ha varit att hon bar slöja, flickan har tidigare trakasserats för detta i skolan.

- Jag har gjort en polisanmälan på detta säger skolans rektor till Sydnytt.

Pojkarna ska ha dragit upp flickans tröja och rispat henne på magen med några nycklar. Och även försökt att dra ner hennes byxor och dragit fram hennes hår som täcktes av slöjan.

Väl i skolan blödde flickan från underlivet och uppmanades av personalen att uppsöka läkarvård."


Källa, SVT Sydnytt torsdag 30 september 2010:Två pojkar har polisanmälts för att ha slagit och sparkat en 13-årig flicka blodig på hennes väg till skolan. Misshandeln ska ha skett därför att flickan bar slöja."

"Liggandes på marken fick hon ta emot flera sparkar.

– Hon blödde från underlivet och fick uppsöka läkare."

"Sedan händelsen i måndags har flickan inte varit i skolan.

– Såväl flickan som hennes familj får stöd av oss. Och när hon vilat ut hemma kommer hon att återgå till vår skola, säger verksamhetschefen."


Källa, Sydsvenskan torsdag 30 september 2010:Sydnytt har censurerat orten i Lunds kommun och därmed skolan. Sydsvenskan vill inte heller lämna ut orten eller skolan. Men via en nyhetstjänst finns uppgiften kvar från Sydnytts första meddelande där orten nämndes:

"En 13-årig flicka från södra sandby utanför Lund överfölls och misshandlades av två pojkar.""SÖDRA SANDBY. På väg till skolan blev den 13-åriga flickan överfallen och misshandlad. Orsaken: hon bär slöja.

Klockan åtta på måndagsmorgonen var den 13-åriga flickan på väg till skolan i Södra Sandby när hon blev överfallen av två pojkar. De hoppade på henne, drog upp hennes tröja och försökte slita av hennes byxor."


Källa, Skånska Dagbladet torsdag 30 september 2010:


I Södra Sandby finns bara en högstadieskola och den heter Killebäckskolan:


Skolledning

Anders Thorssell
Rektor tillika verksamhetschef
Tel: 046 - 35 77 12
I
Ann-Louise Bergenfeldt
Rektor
Tel: 046 - 35 77 24

Källa:


När svenska elever tvingades gå i Rosengårdsskolan


"Jag är uppvuxen i Stenkällan så långt österut i Malmö stad man kan komma. Stenkällan är ett kedjehusvillaområde uppfört under 70-talet. Almgården, som jag snart återkommer till, ligger kanske en kilometer från där jag bodde, Rosengård två. Rosengård är alltså ingen förort. Det är en stadsdel med mestadels miljonprogramshus.

Jag gick högstadiet på Rosengårdsskolan. Vi var en klass som kom från låg- och mellanstadieskolan Höja för att bättra på statistiken.

Rosengårdsskolan hade nämligen en väldigt hög andel invandrarelever. Min kompis Daniel, med mamma från Barcelona och pappa från Sverige, född och uppvuxen i Sverige blev plötsligt invandrare när han började på Rosengårdsskolan. Så såg definitionen av en invandrarelev ut. Var man inte blatte innan så skulle man minsann bli det om man började där. Och vi bodde på rätt sida stadsgränsen och cyklade närmare stan för att komma till skolan, men vi hamnade plötsligt i en förort. Visst är det märkligt?

En vårtermin gjorde Rosengårdsskolan av med hela Malmö stads budget för att reparera efter vandalisering på skolor (bland annat hade någon kört en Ford Tanus genom entrén en natt).

Det är klart att det fanns och finns problem i Rosengård, men även här ute på Värmdö, där jag bor nu, slås busskjulen sönder varje vecka av, antar jag, kringstrykande ungdomar. Och Värmdö är ”etniskt och kulturellt homogent” för att använda SD-språk. Min poäng är att total tristess och ett samhälle som vänt dig ryggen har ingenting med hudfärg att göra.

Dom jag var skraja för på Rosengårdsskolan var ett par svenska killar. Dom tre åren jag gick på skolan fick varje händelse en individuell tolkning. Så fort jag slutade och började gymnasiet inne i stan nåddes man av snacket hur dåligt allting hade blivit på Rosengårdsskolan. Det generaliserades om Rosengård. Det kunde kanske vara sant, det kunde också vara folks föreställningar om vad som är sant."


Källa, Le blogg officiel onsdag 22 september 2010:


Europa hotas av islamistisk terror


"Europeiska islamister utbildas i läger i Pakistan
De ska attackera europeiska storstäder

Hoten om att terrorkommandon är på väg från Pakistan till Europa för att attackera storstäder är reella. Det anser professor Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan.

Larmklockorna ska ha börjat ringa efter förhör med en 36-årig tysk medborgare, som i juli greps i Afghanistan.

Mannen ska ha sagt att islamister med europeiska pass utbildas i läger i Pakistan för att sedan återvända till Europa för att utföra terrordåd."


Källa, TT i Metro Skåne sidan 16 torsdag 30 september 2010:"Enligt professorn och terroristforskaren Magnus Ranstorp har 80 tyskar försvunnit de senaste två åren.

Man misstänker att de genomgått terroristutbildning i bergsdelstaten Waziristan i nordvästra Pakistan. Flera av dem har senare återvänt till Tyskland.

– Dessa hålls under konstant övervakning, säger Magnus Ranstorp.

– Vi har haft extrem framgång i att störa ut celler men det räcker med att man missar någonting så kan terrorister slinka igenom.

Enligt Ranstorp har underrättelsetjänsten i Europas länder genomgått en smärre revolution under kriget mot terrorismen.

– Nu samarbetar man. Det man vet delar man med sig av."


Källa, Aftonbladet onsdag 29 september 2010:


2010-09-29

Rosengårdsskolan gick vilse


"När jag körde genom bokskogen idag blev jag stoppad av en kvinna och hennes två kollegor plus 12 barn. De var på utflykt i Torup tillsammans med en massa andra barn och ungdomar från Rosengårdsskolan och hade nu gått vilse. De hade gått 14 km och visste inte hur de skulle gå för att komma tillbaks till Torup. Så jag förklarade att de bara behövde följa vägen genom skogen så såg de Torup så småningom, men jag förklarade att det var väldigt långt. De tackade och vi skildes åt.

När jag kört en liten bit så tänkte jag för mig själv "Ja, det är långt, men inte för mig som har bil" och jag fick en stark ingivelse att vända om, så jag gjorde det och frågade om de ville ha skjuts. Och de blev så otroligt glada och tacksamma, förutom en som var lite skeptisk först.
Hon som var skeptisk var en svensk kvinna, de andra två var invandrarkvinnor varav den ena bar slöja. Alla barnen var av utländsk härkomst."


Källa, Bloggen Ritas liv 23 september 2010:


Islamologi hindrar läxläsning


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan har två timmar islamologi i veckan på schemat för tolvåringar. Därutöver har tolvåringarna en timme arabiska eller somaliska. Det blir sammanlagt tre timmars extraundervisning bara för att eleverna är muslimer.

Många av eleverna gör inte läxorna i de ordinarie ämnena. Tänk om skoleleverna på Islamic Center sluppit dessa onödiga extratimmar varje vecka och lagt tiden på läxläsning i stället. Då hade de muslimska friskoleeleverna presterat bättre i skolan och inte riskerat utslagning senare i livet.

Ögårdsskolans föräldrar bokar sedan in möte med islamologiläraren för att få reda på hur flitiga eleverna är på att lära sig Koranen utantill på arabiska. Att deras barn inte gör läxorna i vanliga skolämnen vidtar föräldrarna inga åtgärder mot.

2010-09-28

Muslimsk friskolerektor överklagar nedläggning


"Internationella skolan för rättvisa och fred i Sätra kan tvingas stänga. Skolinspektionen har funnit så stora brister att dom beslutat dra in friskolans tillstånd. Men skolans rektor Abbe Ibrahim ställer sig helt oförstående till det beslutet."

Källa, SR P4 Stockholm tisdag 28 september 2010:
"Enligt inspektionen uppfyller verksamheten inte lagens krav, eleverna får inte den utbildning de har rätt till.

Det är drastiskt. Men skolor som missköter sig kan inte få fortsätta."

Källa, Sydsvenskan Opinion tisdag 28 september 2010:


Läs allt om bakgrunden:

Krock vid Islamic Center


"Malmö. Minst tre bilar kolliderade på inre ringvägen, i södergående riktning i höjd med moskén."

Källa, Sydsvenskan tisdag 28 september 2010:

2010-09-27

Försvarshögskolan söker ny rektor


Den skandalomsusade annonserar nu i svenska dagstidningar efter ny rektor, eftersom förra rektorn fick sparken när bland annat s källor mörkades:


Rektor, dnr HF/HR 63/2010

Försvarshögskolan forskar och utbildar nationellt och internationellt inom bland annat säkerhetspolitik, krishantering, militära ämnen och ledarskap. Officersutbildning på alla nivåer utgör större delen av vår verksamhet. Våra utbildningar kan inte läsas någon annanstans och vi välkomnar såväl militära som civila sökande. Försvarshögskolan finns i Stockholm och Karlstad och antalet anställda är cirka 360.

Bakgrund

Utåt representerar rektor högskolan och ska långsiktigt säkerställa dess särskilda plats i såväl universitets- och högskolevärlden som försvarssektorn och den nära relationen med verksamheter väsentliga ur försvars- och krishanteringsperspektiv. Ett brett kontaktnät, nationellt och internationellt, bedöms vara en förutsättning. Inåt är rektor en samlande kraft som skapar energi, kunskap och stolthet över att vara student, lärare, officer, forskare eller verksam i annan funktion vid högskolan.

Försvarshögskolan har sedan beslutet om att inrättas som statliga högskolan i januari 2008 utvecklats såväl organisatoriskt som akademiskt. Det har också inneburit förändringar som innefattar övertagandet av ansvaret för den grundläggande officersutbildningen, som besparingar relaterade till främst den militära forsknings- och utbildningsverksamheten.

Personliga egenskaper

Den kvinna eller man som ska leda Försvarshögskolan är en person som genom sin erfarenhet och goda ledarskap utgör ett föredöme. Rektor ska vara tydlig som ledare och kunna skapa ett positivt arbetsklimat. Rektor är dynamisk men trygg, välkomnar initiativ och har hög integritet.

Rektor är även väl omvärldsorienterad, särskilt inom relevanta samhällssektorer, och bra på extern samverkan, bra på att driva strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete samt leda interna styrningsprocesser och kvalitetsarbete. Hon eller han är bra på att formulera mål, att lyssna och att kommunicera, att delegera samt att fatta och följa upp beslut.

Rektor bör ha ett genuint intresse för och kunskap om försvars- och säkerhetsfrågor samt samhällets krisberedskap liksom om officersyrket. Särskilt meriterande är att ha en uttalad vilja och förmåga att utveckla högskolans verksamhet i riktning mot att skapa starka och internationellt erkända forskningsmiljöer. Ett mål är att Försvarshögskolan ska ges rätt till forskarutbildning inom de områden och ämnen där högskolan har en framträdande profil.

Behörighet

I 2 kap 11 § högskoleförordningen föreskrivs att behörig att vara rektor är den som uppfyller kraven för anställning som professor eller lektor. Även administrativ skicklighet ska beaktas vid anställning av rektor.

Anställningen

Enligt 2 kap 8 § i högskoleförordningen ska rektor anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. Innan styrelsen lämnar sitt förslag ska den höra lärarna, övriga anställda och studenter på det sätt som styrelsen har bestämt. I sitt arbete med att föreslå rektor, ska styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen ska för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska innehålla CV och ett personligt brev som gärna får beskriva hur du ser på uppgiften att leda Försvarshögskolan.

Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt men senast 19 november. Märk din ansökan med dnr HF/HR 63/2010. Ansökan skickas till:

Försvarshögskolan
Expeditionen
Box 27 805
115 93 Stockholm

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37

Alternativt: registrator@fhs.se

Ytterligare upplysningar

Landshövding Peter Egardt, styrelseordförande, tfn 070-560 00 91
Professor Helena Lindholm-Schulz, styrelseledamot, tfn 0760-240188
Åsa Anthony, Avdelningen för HR, tfn 08-553 425 39

Du kan även ta kontakt med Michaël Berglund Executive Search och rekryteringskonsult Filip Strömbäck, filip.stromback@mberglund.se om du är intresserad och vill veta mer.

Fackliga företrädare

Carl-Einar Stålvant (SACO), Thomas Uneholt (OF) och Malin Bäckström (OFR). Tfn växel: 08-553 42 500.

Sista ansökningsdag

19 november 2010.

Sidan senast ändrad: 17 september 2010


Källa:
http://fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Jobba-hos-oss/Rektor-dnr-HFHR-632010/

Skolinspektionen stänger muslimsk friskolerektors skolaSVT Rapport intervjuade idag 27/9 2010 klockan 19.30 en muslimsk rektor och ägare till en friskola som Skolinspektionen stänger. Han heter Abdelghani Ibrahim. På förortsskolan går i stort sett bara invandrarelever, vilket ses i TV-klippet:


"Enligt Skolinspektionen har de flesta brister sin grund i att skolans rektor, som också är skolans ägare, saknar "pedagogisk utbildning och insikt". Ett av de krav som Skolinspektionen ställde i våras för att skolan skulle få behålla tillståndet var att en ny rektor rekryterades alternativt att den nuvarande rektorn vidareutbildade sig."

Källa, SVT Rapport måndag 27 september 2010:


Från SVT ABC 27/9 2010:


SVT ABC toppar sin 19.15-sändning 27/9 2010 med den muslimske friskolerektors skola där han intervjuas:
I
I
Skolinspektionen intervjuas i SVT ABC om nedläggningsbeslutet:


SVT Play Rapport 27/9 2010 klockan 19.30 med intervjun av den muslimske friskolerektorn. Klippet kommer 9 minuter och 20 sekunder in i nyhetssändningen:"En friskola i västra Stockholm kan tvingas stänga eftersom rektorn saknar utbildning och eleverna inte får den undervisning de har rätt till.

"Rektorn som också är huvudman och ägare har inte rättat till bristerna"

"Beslutet om att dra in tillståndet för Internationella skolan för rättvisa och fred i Sätra"

Källa, Dagens Nyheter måndag 27 september 2010:
http://www.dn.se/sthlm/grundskola-kan-forlora-tillstand-1.1177746


Skola i Sätra fuskade med kvalitetsomdömen:
http://www.dn.se/sthlm/internationella-skolan-satra-1.897933


"Friskolan startade 2008 och har redan anmälts nio gånger."

Källa, Sveriges Nyheter måndag 27 september 2010:
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/friskola-forlorar-sitt-tillstand_5409765.svd


Kontakt för Internationella skolan för rättvisa och fred i Sätra/Skärholmen:
http://www.internationaljustice.se/sv/kontakt.html


Åberg, Lars Uno Peter är styrelseledamot i International Justice Education Sweden AB. Aktiebolaget driver skolan. Men Lars Uno Peter Åberg säger ikväll 27/9 2010 till bloggen Muslimska Friskolan att han inte har någon aning om vem som äger skolan. Åberg säger vidare att han inte vet vilken roll rektor Abdelghani Ibrahim har i ägarförhållandet:
I
I
I
I
I Skolinspektionens beslut måndag 27 september 2010 avslöjas hur den muslimske rektorn ljuger om sin utbildning, samt hur fusk med betyg är utbrett på skolan som ägs av ett aktiebolag:

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Nyheter/internationella-skolan-for-rattvisa-och-fred-beslut-2010-09-27.pdf?epslanguage=sv


"Kjell Hedwall, avdelningschef på Skolinspektionen.

Sedan myndigheten bildades på hösten 2008 har bara ett fåtal liknande fall förekommit, enligt Kjell Hedwall.

-Det här är en skola med allvarliga brister där eleverna inte får den utbildning de har rätt till. Rektorn som också är huvudman och ägare har inte rättat till de bristerna trots flera påpekanden från vår sida, säger han."

"Om ett överklagande inte lämnas in inom tre veckor måste skolan stänga."

Källa, TT måndag 27 september 2010:
http://www.kuriren.nu/nyheter/senastenytt/artikel.aspx?articleid=5556526


Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grund-skolan Internationella skolan för rättvisa och fred i Stockholms kommun:

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Nyheter/internationella-skolan-for-rattvisa-och-fred.pdf?epslanguage=sv

http://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter/Nyheter/Internationella-skolan-for-rattvisa-och-fred-kan-mista-sitt-tillstand/


Statens Skolinspektion

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Internationella skolan för rättvisa och fred i Stockholm

2010-09-27 13:04

Skolinspektionen återkallar i dag tillståndet för Internationella skolan för rättvisa och fred, en fristående grundskola i Stockholm. Orsaken är att skolan inte lever upp till de krav som skollagen ställer och inte ger eleverna den utbildning de har rätt till. Trots tidigare skarp kritik från Skolinspektionen har skolan inte åtgärdat sina brister.

Internationella skolan för rättvisa och fred är en fristående grundskola med 188 elever i årskurs 4-9 och ligger i Sätra i Stockholms kommun. Skolan startade sin verksamhet 2008 och huvudman är International Justice Education Sweden AB.

När en fristående grundskola stänger har varje elev rätt att få plats i en grundskola i sin hemkommun. Eleverna vid Internationella skolan för rättvisa och fred kommer från Stockholms kommun och kringliggande kommuner. Skolinspektionen har skrivit brev till deras föräldrar.

– Vi uppmanar föräldrar och elever att så snart som möjligt ta kontakt med sin hemkommun för att få veta hur kommunen planerar för fortsatt skolgång i andra skolor. Det är viktigt att varje elev så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning säkrad, säger Kjell Hedwall, avdelningschef Skolinspektionen.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar tillståndet är att skolans rektor saknar pedagogisk utbildning och allsidig pedagogisk insikt vilket krävs för att leda en skola. Detta har lett till allvarliga och omfattande brister. Under rektorns ledarskap har eleverna inte fått tillräcklig undervisning i alla ämnen. Elever som har behov av och rätt till särskilt stöd har inte fått det från skolan. Det har också funnits stora brister i betygskatalogen och slutbetyg för eleverna. Sedan skolan startade har Skolinspektionen fått nio anmälningar om brister i skolans verksamhet.

I april 2010 riktade Skolinspektionen skarp kritik mot huvudmannen och krävde att bristerna rättades till. Det har inte skett och Skolinspektionen har därför i dag, 27 september 2010, beslutat att återkalla skolans tillstånd.

Skolinspektionens beslut om återkallande innebär att skolan stängs om tre veckor. Om huvudmannen överklagar beslutet inom tre veckor kan skolan drivas vidare tills domstol avgjort ärendet.

Ladda ner Skolinspektionens beslut
Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/internationella-skolan


Källa, pressmeddelande från Skolinspektionen måndag 27 september 2010:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/skolinspektionen-aaterkallar-tillstaandet-foer-internationella-skolan-foer-raettvisa-och-fred-i-stockholm-482519

http://www.skolinspektionen.se/internationella-skolan


Ladda ner Skolinspektionens beslut:

27 september 2010: Återkallande av godkännanden för den fristående grundskolan Internationella skolan för rättvisa och fred i Stockholms kommun, dnr 44-2009:2001 (PDF-fil, nytt fönster)

20 april 2010: Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Internationella skolan för rättvisa och fred i Stockholms kommun, beslut och rapport, dnr 44-2009:2001 (PDF-fil, nytt fönster)Läs mer om den muslimske friskolerektorns vanskötta skola för invandrarelever:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=227719
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.455950-friskola-forlorar-tillstand
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/friskola-forlorar-tillstand_5409565.svd
http://svt.se/2.22620/1.2164416/friskola_forlorar_tillstand
http://www.dn.se/sthlm/grundskola-kan-forlora-tillstand-1.1177746

Alla Svenska kyrkans församlingar ska få starta friskolor

Eftersom fler går ur Svenska kyrkan minskar medlemsintäkterna. Därför vill Svenska kyrkan nu ändra i sina regler. Samtliga Sveriges församlingar ska kunna starta egna friskolor. Målet är att tjäna pengar på friskolorna och samtidigt påverka eleverna konfessionellt med den kristna tron:


"Vid årets Kyrkomöte, som inleddes i Uppsala i dag, så vill Kyrkostyrelsen genomföra en regeländring som möjliggör för församlingarna runt om i Sverige att bedriva näringsverksamhet inom välfärdsområdet, såsom skola och äldreomsorg.

"kyrkan inte längre kan förlita sig på att medlemsavgifterna ska stå för den större delen av intäkterna."

" – Vi vill vara en konfessionell friskola. Vi vill inte sticka under stol med att vi vill utöva någon form av påverkan utan att tulla på de direktiv som staten ger."


Ljudklipp:


Källa, SR Upplandsnytt måndag 27 september 2010:

" - Vi fick vikande ekonomi och då tänkte kyrkonämnden om och då växte det här projektet fram. Att hitta tillbaka till de gamla kyrkliga verksamhetsformerna, men de kan stå på egna ben ekonomiskt, säger Anders Johansson, kyrkoherde Knivsta pastorat.

Trots byggkostnader på 130 miljoner kronor räknar man med att gå med vinst på sikt. Och församlingar i landet, många som brottas med ekonomin, köar för att komma på studiebesök till verksamheten som invigdes nyligen."

Källa, SVT ABC söndag 26 september 2010:
http://svt.se/2.33538/1.2163406/skolor_och_hyresratter_i_kyrkans_regi?


Skola och hyresrätter i kyrkans regi, från SVT ABC Play söndag 26 september 2010:
http://svtplay.se/v/2163440/abc/skola_och_hyresratter_i_kyrkans_regi?sb,k103290,1,f,-1

Biten av kamphund vid Ögårdsskolan


En svensk-balkan berättade i TV4 Nyheterna Malmö klockan 18.30 idag måndag 27 september 2010 om hundbetten. Hasan Brkic rastade sin knähund Hugo på stigen utanför Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan. Både husse och hunden Hugo blev bitna av kamphunden.

TV-teamet sveper med kameran över gångstigen från väster till öster samt norrut. Men undviker att filma tio meter söderut. Orsaken är att den stora moskén då skulle komma i kameralinsen. I Sverige censureras nyheter som kan missgynna islam.
I
Se nyhetsinslaget från TV4 Malmö 27/9 2010 klockan 18.30:
I
Bild tagen från nyhetssändningen 10 meter norr om Ögårdsskolan med utsikt mot Jägersro TV-torn:
I
I
"Hasan Brkic gick med sin hund Hugo som är av rasen Coton de tuléar på en cykelbana vid moskén i måndags. Den stora hunden, som han beskriver som en pitbull shar-pei, dök upp från ingenstans. Någon ägare syntes inte till.

— Kamphunden går direkt till anfall mot min lilla Hugo, säger Hasan Brkic."
I
Källa, Sydsvenskan 25 juli 2010:

Waberi både i riksdagen och kommunfullmäktige


Den muslimska friskolan Römosseskolans islamistiske rektor Abdirisak Waberi, valdes in både i riksdagen och i Göteborgs kommunfullmäktige i valet 2010:


"Ditt nya fullmäktige - alla namnen

81 nyvalda ledamöter i Göteborgs kommunfullmäktige - här är listan.

Moderaterna - 23 mandat

Abdirizak Waberi"

Källa, Göteborgsposten måndag 27 september 2010:


"Alla nya riksdagsledamöter"

"Waberi, Abdirizak (M), Göteborgs kommun, född 1966"

Källa, TT/Riksdagen måndag 27 september 2010:


Ibn Rushd talade på FNs fredsdag


Scientologi-kyrkan i Malmö

UTBILDNING VAR HUVUDPUNKTEN I UNESCOS DAG FÖR FREDEN I MALMÖ

2010-09-26 22:21


Temat för Fredens Dag i år var ”FRED – FRAMTID”

I Malmö firades Unescos Fredsdag den 21 september i Scientologi-kyrkans konferenssal. Talarna och deltagarna kom därvid överens om att det som kan möjliggöra fred nu och för framtiden är: utbildning.

Firandet började med att man visade den belönade videon ”UNITED”, en historia som i form av en rap-sång berättar om en gosse som blir trakasserad av några ynglingar, men pojken får hela världen att med honom göra hans budskap klart för mobbarnas ledare : med att visa storhet blir han vän med ledaren och skapar så fred.

David Songotu från Ghana , vice-president för studentkåren vid FN World Maritime University i Malmö var mycket klar och inspirerande i sitt tal som handlade om att skapa fred bland människor. För närvarande krävs det mycket arbete och uppoffringar för att verkligen skapa fred i framtiden. Han underströk sitt uttalande med att berätta att Maritime University hade förverkligat detta inom den mångfald av nationaliter och kulturer. Tolerans och förståelse var ett faktum inom Universitetet sedan åratal, och den verkligheten tar studenterna med sig när de återvänder till sitt land.

I Malmö sker aktiviteter för att samordna olika religioners åtgärder för en fredlig miljö. Om detta talade buddhisten Dharmavajra, representant för Malmös interreligiösa forum, ”Tro och Tolerans”. Han berättade för publiken om forums historia , dess aktiviteter genom åren och nu. Representanter för minst femton olika trosriktningar träffas regelbundet i detta forum för att göra fred till ett faktum.

Andra talare var Hanne Hemmingsholt från Applied Scholastics och Carolyn Murphy, rektor vid Amager International School i Köpenhamn. De presenterade lösningen för hur man skapar förståelse, tolerans och lugn hos eleverna. De använder L. Ron Hubbards studieteknologi och studerar det studiematerial som kampanjen ”Ungdom för Mänskliga Rättigheter ” använder. Skolans elever är av över 20 nationaliter, majoriteten är muslimer. Skolan är känd i Köpenhamn för sin tolerans, för sin integration och för bästa resultat vad gäller utexaminerade elever varje år.

Representanten för den islamiske studiecirkeln Ibn Rushd förklarade i sitt tal att själva ordet Islam betyder fred. Det är det budskap Islam måste bära med sig till världen.

Kvällens sista talare var trettonåriga Alexandra Bossova från ”Ungdom för mänskliga rättigheter” i Malmö. Hon berättade för publiken om syftet för Ungdom för mänskliga rättigheter, vilket är att utbilda unga människor i den universella deklarationen om mänskliga rättigheter. För att understryka läste hon upp alla deklarationens trettio punkter.

Kvällen avslutades med visning av videon "Historien om mänskliga rättigheter".

Som väntat hade man vid kvällens slut fattat en allmän överenskommelse att utbildning öppnar dörren för skapandet av fred nu och i framtiden. Deltagarna var mycket nöjda med kvällens program och såg fram emot kommande aktiviteter av liknande slag.

Avdelningen för Mänskliga Rättigheter i Scientologi-kyrkan i Malmö förbereder att heldags program i Malmö den 10 december, den internationella dagen för mänskliga rättigheter. I evenemanget deltar olika organisationer och artister mobiliseras för att backa upp initiativet.

För mera information om kampanjen Ungdom för mänskliga rättigheter och för beställning av gratis material, kontakta:


För mera information om kampanjen United for Human Rights och för beställning av gratis material


För kontakt till Scientologi-kyrkans i Malmö departement för Mänskliga Rättigheter

kontakta
Ad Vulto


Källa, pressmeddelande från Scientologikyrkan söndag 26 september 2010:2010-09-26

Muslimska elever vållar problem i katolska skolor


Antalet muslimska elever som går i katolska skolor har ökat markant i Frankrike. Kraven från de muslimska eleverna har utmynnat i en manual för att bemöta problemen. Google översätter artikeln från en spansk religionssajt:


Antalet muslimska studenter i Frankrike går katolska skolor ökar avsevärt, särskilt i skolor kallas sous contrat ("överenskomna"). I vissa av dem, som ligger i bostadsområden, når den muhammedanska studenter 70% av alla studenter.

Denna situation innebär utmaningar och konflikter som lett till generalsekretariat katolsk utbildning för att utveckla en nyligen publicerad guide om muslimer i katolska skolor
Detta är ett konkret dokument som identifierar situationer och innehåller kriterier för åtgärder i svåra frågor.

Några exempel som ger en uppfattning om den verkliga problem alls osannolikt: muslimska studenter som inte svarar på en lärare när det var riktat till dem med deras namn, men de gör när en lärare gör, med hjälp av ett rum för muslimska studenter till högskolan dagliga böner, som bjuder in människor utanför skolan etc.

Dokumentet har två delar: (. Ordförråd, fest, livsåskådning, etc.) först, informationsblad om islam, dels arkiv "situationer", uppdelat i tre ärenden: interkulturell / interreligiös , utövandet av islam och utbildningsinstitut, och kristna identitet och muslimska elever. Dessa filer beskriva situationen, identifiera problem, erbjuda en diskussion om principer och kriterier prestanda.

Med tanke på situationen i Spanien, som nu har 1.446.939 muslimer, är det inte otänkbart att exakt en diskussion om den katolska skolor, särskilt de som ingås (föremål för en ekonomisk träldom som inte sällan underminerar frihet bortom förnuftet), som skall tas emot bland sina elever anhängare av den muslimska tron.

Ett exempel återfinns i Handledning: vad man ska göra efter en eventuell krav på halal-mat i skolmatsalar katolik? Den "manuella" avser att ta hänsyn till hur de första generationerna av muslimska invandrare tilläts en praxis att äta samma mat som kristna och judar (det "Bokens folk"), utom grisen.

Så muslimer ska komma ihåg vad som sägs i Koranen (Al-Maeda, 5.5): "gör det möjligt för dem att föda de som fått skriften, och också ger dem möjlighet att din mat.
A: Vi avråder starkt. Muslimer får försöka "köpa" rätt att använda rummet och konsolidera situationen förrän det i praktiken oåterkallelig.

I varje fall om ansökan beviljas måste den finnas tydliga regler om beteende, kan människor få tillgång, och timmar prissatt för användning av lokaler för sådana ändamål. Det bör noteras också att muslimer kan gruppera sina fem dagliga böner i en, under vissa omständigheter.

Medan vissa av dokumentets förslag är intressanta och relevanta andra kan vara diskutabelt, som är förslaget, innan döden av en familj av en muslimsk student, med texter från Koranen (inte strider mot den katolska tron). Vore det inte lämpligare att en kristen text som inte stred mot den muslimska tron eller känslighet?

De särskilda uppdrag katolska skolor är integrerad bildandet av studenter i ljuset av kristen tro och vårda den studerandes kristna tron själv, och öppna evangeliets budskap till icke-kristna, respekterar deras frihet, men med de privilegierade pedagogiska position att visa sanningen om Kristus.

Det förefaller därför att förekomsten av muslimska elever i katolska skolor är också en utmaning, en möjlighet, och bör tjäna till att informera dem om vår tro respekt, visa det och presentera det med finess och utan aggression, men med full övertygelse om att sanningen är bara en, och har ett namn: Jesus Kristus.


Källa, Religion en Libertad 16 september 2010:


Översättning från spanska till svenska:Islamic Center intervjuas av The Guardian


Cecilia Hallström är lågstadielärare och Bejzat Becirov rektor för den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Den drivs av Islamic Center vid den stora moskén i Malmö:


"Teaching 21 seven-year-olds in a primary school in the immigrant "ghetto", Cecilia Hallström is the sole native Swede in the well- equipped classroom.

"Of course, the school is open to everyone, but it is only Muslims who come here," she said. The children, taught in Swedish, are native Arabic, Pashtun, Kurdish and Bosnian speakers of a dozen nationalities. Hallström is a firm supporter of multiculturalism, but noted:

"People are just getting fed up. The far right is not new here, but it is gaining ground. We've taken in so many new immigrants that people are saying we need to slow down and take proper care of the ones that are here."

Signs of friction and trouble are not hard to find beneath the veneer of Scandinavian order, decency and prosperity. Beyzat Becirov points to the window in his office at Malmo's main mosque.

A bullet perforated the reinforced glass earlier this year, shaved the neck of a colleague and lodged itself in the drawer of a desk.

"We've got to defeat all fascism," said the imam and head of Malmo's 60,000- strong Islamic community.

"But you get it on both sides, on our side as well." His mosque is the oldest and biggest in Sweden. It has been burned down once, and a pig was placed in the prayer hall. Becirov said there had been 300 attacks since it was built in 1983. There have been riots. There are no-go areas.

Two things were new in Malmo, said Becirov. Recent years had brought a flood of people "from Asia, Africa, and Arab countries. There's a problem with the Somalis, the Lebanese, the Palestinians. They have difficulty integrating. And there's no jobs."
The other novelty was the local rise of the Sweden Democrats, who Becirov described as the "new Nazis", suggesting that the country was joining the European club. "It's a bit like a tsunami spreading across Europe. And now it's here, too."


Källa, The Guardian fredag 24 september 2010:


Invandring ska stå för all befolkningstillväxt


"Utan invandring skulle Sveriges befolkning krympa och åldras ännu snabbare. Det visar SCB:s befolkningsprognos, Sveriges framtida befolkning 2010-2060. Efter år 2033 förväntas all ökning bero på ett invandringsöverskott."

Källa, ledare i islamiseringstidningen Sydsvenskan sidan A4 söndag 26 september 2010:

Islamic Centers kandidat fick många personkryss


Socialdemokraten Adrian Kaba representerar den stora moskén i Malmö vid Islamic Centers församling:


"Socialdemokraten Jamal El-Haj och Moderaten Andreas Bruzelius skrällde i personvalet."

"Endast Ilmar Reepalu fick fler kryss än El-Haj."

"Högt på S krysstopplista står också Adrian Kaba, Fatima Johansson, Lirije Latifi och Abdiwahab Khalif Hussein, flera duktiga ungdomar enligt El-Haj."


Källa, Sydsvenskan sidan C2 söndag 26 september 2010:2010-09-25

Sossevänlig kurator ny rektor för muslimsk friskola


Anna-Karin Jäntti är ny rektor för den muslimska friskolan Malmö friskola sedan höstterminen 2010:

Källa, rektorns hörna på Malmö friskolas hemsida:


Först var Anna-Karin Jäntti student på IMER:

"Anna-Karin Jäntti som är nyinflyttad från Göteborg och läser internationell migration och etniska relationer Malmö högskola."

Källa, Sydsvenskan 22 april 2005:


Därefter arbetade Anna-Karin Jäntti som kurator på Malmö friskola:

"Anna-Karin, Jäntti, kurator, annakarin.jantti@malmofriskola.se"

Källa, cashad personallista för Malmö friskola läsåret 2009/2010:Anna-Karin Jäntti är inte rektorsutbildad, utan försöker utbilda sig till rektor. Det är vanligt hos muslimska friskolor att anställa rektorer som inte har rektorsutbildning. Muslimska friskolor anställer hellre en islamvänlig person än en färdigutbildad rektor med erfarenhet. Förlorarna är eleverna som inte får bäst utbildad skolledning:

"Jag har även haft den stora lyckan att från studiekamrater på rektorsprogrammet och fått tips på hur man lägger upp en bra plan."

Källa:


Anna-Karin Jäntti älskar Mona Sahlin, Ilmar Reepalu och andra socialdemokrater, vilket hon uttrycker på Malmö friskolas hemsida för rektorn:


"Idag var Mona Sahlin och talade på Möllevångstorget. Hon pratade varmt om att hålla nere ungdomsarbetslösheten och att man inte endast ska rösta utifrån sina egna behov utan även grannens. Om grannens barn mår bra- mår mina barn bra.

Jag och en av huvudmännen till Malmö Friskola var där och lyssnade till Mona och Ilmar Reepalu som även han talade. Men vi var inte där för att fråga om solidaritet, skattesystem, arbetslöshet eller vård, skola eller omsorg. Detta är viktiga frågor men man vet var både Ilmar och Mona står i den frågan, vissa saker förändras inte.

Vi var där för att få svar om friskolor och ordet vinst i samband med friskolor. Detta är en fråga som är känslig och nu knappt 2 veckor till valet så är den aktuell. Vad är vinst och ska en skola få gå i vinst?

Mona svarar oss att hon inte är emot vinst för friskolor men hon vill ha det reglerat. Hon vill inte att en friskola ska kunna gå med vinst och sedan ha obehöriga lärare anställda till exempel. Mona vill alltså ha kontroll över hur friskolor fördelar sina resurser. Jag ser inget fel i det, snarare tvärtom"


Källa, Malmö friskolas hemsida för rektorn, september 2010:


Anna-Karin Jäntti bor på Kirseberg i Malmö:

Muslimsk friskolerektor slår larm om segregation


Den före detta rektorn för muslimska friskolan Malmö friskola förklarar på debattsidan hur snett segregationen slår:

"Malmö friskola har kämpat för ett system där elever tilldelas medel utifrån sina förutsättningar. Malmö har valt att ge till de rika från de fattiga och på detta sätt ytterligare stärka segregationen i Malmö. Man har ökat friheten till de besuttna och strypt möjligheten för de svaga!

Politiker och tjänstemän delar åsikten med Malmö friskola, men skyller på lagen. Vad gör Malmös politiker efter valet?

En eloge till lärarna på Malmö friskola som kämpar på!

KERSTIN DAHL
f d rektor Malmö friskola"


Källa, Sydsvenskan sidan C13 lördag 25 september 2010:


Malmö friskola i stadsdelen Kirseberg:


Spiritus Mundis nya mångfaldsprojekt


"Galan uppmärksammar vad som skulle ha blivit John Lennons sjuttioårsdag och arrangeras av kulturföreningen Spritus Mundi och projektet Ett tryggare Malmö. I projektet ingår också antivåldsutbildning till skolor"

"Dessutom vill vi lyfta fram styrkan i att Malmö är en av världens mest mångkulturella städer"

"174-kören, vars namn symboliserar de 174 nationaliteter som finns i Malmö"


Källa, Sydsvenskan sidan C8 lördag 25 september 2010:


Polisledning mörkar utvärdering om Rosengård


"Skånes polisledning mörkar en utvärdering av de egna insatserna på Rosengård."

"En lång rad oroligheter på Rosengård under 2008 och 2009 fick polisledningen att tillsätta en särskild utredningsgrupp för att se över hur polisens egna insatser i stadsdelen fungerat."

"Sedan dess har polismyndigheten betraktat utvärderingen som ett arbetsmaterial och vägrat att lämna ut den. Ingen i gruppen vill förklara varför utvärderingen hållits hemlig i snart tio
månader."


Källa, Sydsvenskan sidan C6 lördag 25 september 2010:

2010-09-24

Muslimska friskolerektorn Waberis riksdagsplats bekräftad


Abdirisak Waberi är den muslimska friskolan Römosseskolans rektor. Nu blir islamisten Abdirisak Waberi statsminister Fredrik Reinfeldts partikamrat i Sveriges riksdag:


"Av de 19 göteborgare som nu kommer in i riksdagen är nio helt nya.

De nya är centerpartisten Anders Flanking, som lämnar Göteborgs kommunfullmäktige, moderaterna Abdirizak Waberi och Susanna Haby"


Källa, Sveriges Radio P4 Göteborg fredag 24 september 2010:


Islamisten Abdirisak Waberi i SVT:


Abdirisak Waberi ingår i listan som offentliggjorts på nytillträdda riksdagsledamöter 2010:


Läs mer om den helt nya islamistintagna riksdagen 2010:

Föreläsning om islam och terrorism


Försvarshögskolan

Föreläsning: Islam och terrorism

Tid: 2010-09-28, 10:00 - 11:30

Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm


Den näst högste ledaren för världens största muslimska rörelse Nahdlatul Ulama i Indonesien med ca 40 miljoner anhängare - den Mellanösternskolade Kyai Haji Mustofa Bisri - och grundaren för organisationen LibForALL Charles Holland Taylor föreläser på Försvarshögskolan på ämnet Islam och terrorism.

Inledare är statssekreterare Christer Hallerby, Integrations- och Jämställdhetsdepartementet, och moderator är Dr. Magnus Ranstorp, forskningschef vid Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS).

OBS! Föreläsningen sker på engelska.

Välkomna!

Föranmälan Per telefon till Anneli Lindstedt, 070-251 97 20


Källor, pressmeddelanden från Försvarshögskolan fredag 24 september 2010:
Kriminella misshandlade religiös rådgivare


"43-åringen var tidigare en av huvudmännen i den så kallade släktfejden."

"På torsdagen åtalades den 43-årige mannen för två falla av misshandel samt två olaga hot. Mannens 21-årige son åtalas för två fall av misshandel samt olaga hot.

Allt började den 24 januari då 43-åringen ringde upp en gammal vän och bad om hjälp. Mannen är en framstående medlem i en religiös och kulturell förening i Malmö och kallar sig själv rådgivare. Den 46-årige rådgivaren åkte hem till 43-åringen där han blev tillsagd att följa med fadern och sonen bakom huset.

När de kommit ur synhåll anklagade männen rådgivaren för att ha gett dottern i familjen en e-postadress till en man. Rådgivaren hann inte förklara sig förrän han fick en stor mängd knytnävsslag som träffade i ansiktet och på överkroppen."


Källa, Skånska Dagbladet torsdag 23 september 2010:


Muslimska asylbarn kan få friskola


"Katrineholms kommun kan få ytterligare 700 nyanlända barn det närmaste året, om tendensen håller i sig.

Migrationsverket"

"Därför kan Hedberg tänka sig både friskolor och en ny diskussion om att låta nyanlända barn gå i skolan på landet."


Källa, Katrineholmskuriren fredag 24 september 2010:


Muslimsk friskolerektor kallar SD:s väljare nazister


Abdirisak Waberi är rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg:


"Abdirisak Waberi är moderat och ordförande i Islamiska förbundet.

- SD:s inträde i den svenska riksdagen är ju en besvikelse - det är ett starkt slag mot demokratin i Sverige som har haft solidaritet och rättvisa som tradition. Vi anser att denna extrema rörelse kommer att vilja påverka riktningen för det Svenska samhället i framtiden, säger Abdirisak Waberi och han menar att de övriga riksdagspartierna i fortsättningen måste synkronisera sitt arbete med det civila samhället, föreningar, religiösa samfund och alla organisationer som bejakar mänskliga rättigheter men han säger också:

– Vi måste ha ett samtal med det svenska folket. Vi måste ta kontakt med dessa människor som har röstat för SD och bevisa att de har gjort fel - alltså lyssna på dem - varför har de valt SD fram, för de andra partierna. Själv tror jag att det inte går att övertyga de som är rasister och nazister, de som hatar oss - men det finns många som har valt SD av en annan anledning och det är dem jag vill debattera och prata med."


Källa, Sveriges Radio International torsdag 23 september 2010:


Muslimsk klass i upplösningstillstånd över vikare som var ateist


"Ateismens död

Jerker Schmidt skriver i fredagskolumnen om religionens betydelse i vår samtid.


För ett tag sedan talade jag med kyrkoherden i Västra Skrävlinge församling i Malmö. En plats som är mera känd under namnet Rosengård. Kyrkoherden berättade om hur hon blev uppringd av skolan som sagt att de hade ett krisläge i en klass och att någon från församlingen var tvungen att komma.

Väl på plats möttes prästen av en klass i upplösningstillstånd. Vad hade hänt? Den vikarierande läraren hade sagt att han inte trodde på Gud. Eleverna förstod ingenting och var mycket upprörda, läraren var alltså varken kristen, jude eller muslim? Han var... ingenting... en omöjlig tanke! Prästen fick försöka lugna eleverna och försökte förklara att det faktiskt finns människor som inte tror på Gud.

Denna händelse bekräftar ett faktum som redan inträffat, ateismen håller på att dö. Den har ingen plats eller framtid i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle"


Källa, Västervikstidningen fredag 24 september 2010:


Rosengårds skolor använder pengarna fel


"Pengar har inte använts rätt, otydlig ledarstruktur och dyra lokalkostnader. Rosengårds skolvärld har granskats."

"hundratals incidenter har rapporterats från skolorna – förra året 634 – men mörkertalet befarades stort.

Därför kallades en av världens största revisionsbyråer, Ernst & Young, in för att kontrollera om Rosengård använder sina skolresurser på rätt sätt.

Inte alls, blev svaret efter granskningen."

"Trots att elevunderlaget har blivit mindre genom året, har kostnaderna för skolverksamheten inte minskat."


Läs hela artikeln i Sydsvenskan sidan C7 fredag 24 september 2010:


2010-09-23

Norrköping sa ja till muslimskt fritidshem


"I ett utskick från Moderaterna hävdas att "Socialdemokraterna i Norrköping fortsätter med sin ålderdomliga segregationspolitik".

- Dagens beslut är katastrofalt. Dessa elever kommer att isoleras än mer, och de riskerar att hamna utanför samhället, säger Jirina Klevstigh (M).

Fritidshemmet ska vara integrerat med muslimska förskolan/skolan Jasminskolan"


Källa, Folkbladet torsdag 23 september 2010:


Journalist ljuger om muslimer och skolmat


"Flera förskolor och skolor har slutat servera fläskkött på grund av krav från muslimska föräldrar.
I
Missuppfattning: Kommunala skolor är flexibla.

Sanning: Så är inte fallet (detta har alltså inte skett)."


Källa, Värmlands Folkblad torsdag 23 september 2010:
http://www.vf.se/kronikor/gomorron/missuppfattningar-kan-dodasBakom artikeln står journalisten Stina Samuelsson. Hon berättar för bloggen Muslimska Friskolan om hur hon kommit fram till sina slutsatser.

Samuelsson har endast googlat runt lite på Internet. Hon har alltså inte ringt till Sveriges skolor. Samuelsson säger, att om hon genom att googla inte funnit någon träff på att muslimska föräldrar krävt stopp för fläskkött, så har det inte skett någonstans i Sverige enligt henne. Bloggen undrar om Samuelsson verkligen tror att en muslimsk förälder eller de muslimska skolbarn som sagt ifrån att fläskkött är orent enligt islam, skriver detta på Internet. Det naturliga vore att de säger till på sin skola. Ingen rektor med många muslimska elever vågar väl stöta sig med dessa genom att på Internet skriva ut att de vikit sig inför muslimska förädrars eller elevers krav. Då skulle föräldrarna anse rektorn vara illojal och rektorn skulle kallas rasist.

Samuelsson påstår att muslimska föräldrar inte krävt stopp för fläskkött. Bloggen frågar henne hur hon vet det. Samuelsson svarar att det är hennes åsikt. Bloggen svarar att "(detta har alltså inte skett)" inte är en åsikt utan ett påstående. Samuelsson erkänner sitt misstag, men försvarar sig med att artikeln är ett kåseri och inte en nyhetsartikel. Smuelsson fortsätter hävda att inga föräldrar krävt stopp för fläskkött i skolor. Bloggen Muslimska Friskolan nämner att det finns skolor med många muslimska elever som stoppat fläskkött. Samuelsson svarar att det inte är de muslimska föräldrarna eller de muslimska eleverna som framfört stopp för fläskkött i de skolorna. Bloggen frågar Samuelsson om det är de vietnamesiska föräldrarna som krävt stopp för fläskkött.

Bloggen frågar Samuelsson varför hon inte skriver i kåseriet att hon inte ringt en enda skola och inte har möjlighet att kontakta eller undersöka alla skolor. Ty då kan läsarna se igenom att hon saknar källor för sitt påstående. Hon svarar att kåserier inte kräver källarbete.

Samuelsson avslöjar för bloggen Muslimska Friskolan att hon funnit tre förskolor i Södra Innerstaden i Malmö som inte serverar fläskkött. Samuelsson har fått reda på att det beror på att det är billigare att inte ha fläskkött. Bloggen frågar hur hon vet att skälet är att det skulle vara billigare utan fläskkött, och inte att det verkliga skälet är att det finns många muslimska barn på dessa förskolor, och av hänsyn till dessa har förskolorna slutat med fläskkött. Samuelsson säger att det kan man inte veta.

Samuelsson säger även att hon känner väl till Malmö, eftersom hon bott nära Rosengård. Hon flyttade från staden på grund av arbete. Bloggen svarar, att det är märkligt hur alla svenska journalister som anser sig vara experter på islam och Rosengård, hittar alla möjliga anledningar att inte bo i Rosengård, trots att journalisterna samsynt inte anser att det finns några fel på muslimer.


De tre muslimtäta förskolorna i malmöstadsdelen Södra Innerstaden som slutat servera fläskkött är enligt Stina Samuelsson:

Möllevångens förskola:
http://www.malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Forskola/Forskolor/Sodra-Innerstaden/Forskolor-i-Sodra-Innerstaden/Mollevangens-forskola.html

Christoffers förskola:
http://www.malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Forskola/Forskolor/Sodra-Innerstaden/Forskolor-i-Sodra-Innerstaden/Christoffers-forskola.html

Drakens förskola:
http://www.malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Forskola/Forskolor/Sodra-Innerstaden/Forskolor-i-Sodra-Innerstaden/Drakens-forskola.htmlVärldens enda kyrka med moské


"Det är på debattplats i Svenska dagbladet som Bengt Wadensjö berättar om planerna. En modell för hur kyrkan och moskén kan byggas tillsammans har tagits fram.

Med i projektet är Svenska och Katolska kyrkan samt den lokala föreningen för muslimer.

Bara kyrkorummet är en intressant tanke där den romersk-katolska församlingen och den lutherska församlingen gör gemensam sak.

- Samarbetet är världsunikt, skriver Wadensjö och berättar att Umayyadmoskén i Damaskus visserligen var byggd enligt samma modell - men att det var på 600-talet."


Källa, Dagen torsdag 23 september 2010:


Läs artikeln i Svenska Dagbladet torsdag 23 september 2010:


Vilka av muslimernas klasskompisar röstade på SD?


"Efter Sverigedemokraternas framgångar i valet har politikdiskussionerna på Malmö Borgarskola blivit många och allvarliga. Elever undrar vem av deras klasskompisar som röstade på partiet.

– Nu vet man att det finns vissa som inte gillar en här på skolan, säger eleven Samire Musliu."

"I skolvalet fick Sverigedemokraterna 7,8 procent av rösterna. Då började många av eleverna att fundera.

– Det känns konstigt. Nu vet man att det finns vissa som inte gillar en här på skolan. Man vet inte vem, men man vet att det är nån. Att så många i Malmö röstar så, det blev en stor
chock, säger Samire Musliu i HP3B."


Källa, Sydsvenskan sidorna A8 och A9 torsdag 23 september 2010:


Riksdagen får muslimsk friskolerektor


"Göteborgsmoderaternas toppnamn och nya stjärnskott, Abdirizak Waberi, lyckades kamma hem 772 personröster från Göteborgarna i riksdagsvalet."

"Nu tar den somaliska islamisten plats i riksdagen och kommer bland annat ta upp frågan om hur det svenska samhället bättre ska kunna anpassas till islam.

Abdirizak Waberi är rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. En skattefinansierad skola som har två timmars imam-ledd islamundervisning i veckan. Bland annat undervisas eleverna på skolan om att en man har rätt att ta fyra hustrur. Waberi har även gjort sig känd för att utifrån Koranen försvara mäns rätt att slå sin fru."


Källa, Fria Tider onsdag 22 september 2010:


Muslimer på Citygross gav Reepalu makten


"Därför blev rösterna inte räknade, som de borde, i söndags kväll. Räkning skedde först i går.

– Jag tror vi kan se en Citygrosseffekt, säger Henry Lindelöf.

Han syftar på Socialdemokraternas mycket starka siffror i Malmös östra valkrets. I denna krets räknades i går 5 059 röster.

Hälften av dem, 2 526, gick till Socialdemokraterna.

– Socialdemokraterna är starka på Rosengård. Det kan vara så att Rosengårdsbor har röstat på Citygross istället för i sina vanliga vallokaler, säger Lindelöf."


Källa, Sydsvenskan sidan C4 torsdag 23 september 2010:


Så könssegregeras muslimska skolflickor


"Enligt Hanna Cinthio är risken med skärpningen i skollagen och utspelet från Stockholmspolitikern Lotta Edholm (se föregående uppslag) att fler föräldrar med ursprung i ett annat land väljer att låta sina barn gå i en religiös fristående skola."

"På Rosengårdsskolan har lärarna, enligt Hanna Cinthio, hittat metoder att få dit eleverna genom att de har stor kännedom om sina elever och de förhållanden de kommer från.

För Mohammed Amin Kharraki, ordförande i Sveriges unga muslimer, är det självklart att skolan ska få resurser så att den kan erbjuda exempelvis separat simundervisning."


Källa, Lärarnas Tidning onsdag 22 september 2010:"Men på Rosengårdsskolan i Malmö har ingen elev blivit befriad från idrott eller någon annan lektion de senaste åtta åren."

"Redan i sjuan erbjöd hennes idrottslärare Åsa Ghodsian extra simundervisning för flickorna i klassen. De flesta nappade på erbjudandet. Hanin och några andra flickor gjorde det för att de inte får simma tillsammans med pojkar, resten valde tjejsim för att de tyckte att det var roligare. Denna simundervisning är frivillig och hålls på helgen."

"På Rinkebyskolan i Stockholm erbjuds flickorna separat undervisning i Tensta simhall på onsdagar, då hallen är öppen enbart för kvinnor. Två idrottslärare från skolan håller i undervisningen. Skolans rektor Börje Ehrstrand menar att det är viktigt för säkerheten att alla elever får lära sig att simma. Men han ifrågasätter att skolan ska behöva stå för kostnaderna, eftersom de har så hög andel elever som inte kan simma."

"När Hanin var liten gick hon till Rosengårdsbadet, som är ett utomhusbad, och simmade. Hennes bröder och hennes pappa går fortfarande dit.

— Jag slutade gå dit och simma när jag började bära slöja i femman."

"I rektorskorridoren står barnmorskan Malin Grens dörr öppen. I Rosengård får eleverna en extra fördjupning i sex- och samlevnadsundervisning genom att skolan har Malin Gren anställd på halvtid. Hon medverkar i undervisningen och håller i så kallade livssamtal med alla elever i åttan. Samtalen kan handla om allt som eleverna har funderingar kring i livet, från pubertet och menstruation till sex på internet och skönhetsideal.

Bakgrunden är att skolan anser att eleverna inte får samma möjligheter som andra att hemma tala om sexualitet och sin egen kropp."


Källa, Lärarnas Tidning onsdag 22 september 2010: