2010-08-07

Islamic Center använder astronomi"Nästa vecka börjar fastemånaden ramadan. Men det är omdiskuterat hur man räknar ut vilken dag fastan ska inledas. Vissa litar enbart till nymånen, andra till astronomiska instrument."

" – Astronomi är det säkraste sättet, säger Bejzat Becirov, vd på Islamic center i Malmö.

Det finns en viss risk i att bara lita till nymånen, menar Becirov. Alla vet inte hur den ska se ut och kan därför missta en gammal måne för att vara nymånen. Själv är Becirov tvärsäker på att ramadan inleds på onsdag, varken dagen före eller dagen efter.

– Alla människor har datorer hemma i dag så vi borde vara vana vid att lita på dem och andra instrument, säger han."


Källa, TT, FNB och Dagens Nyheter lördag 7 augusti samt tisdag 10 augusti 2010:

http://www.hbl.fi/text/inrikes/2010/8/10/w50533.php

Inga kommentarer: