2010-08-05

Lärarförbundet skriver till bloggen Muslimska Friskolan


Idag torsdag 5 augusti 2010 sände Lärarförbundet följande mejl till bloggen Muslimska Friskolan:


"Hej Roger!

Jag anser att rubriken i


är missvisande om du har något ansvar för den. Lärarförbundet har inte sagt sig vilja förbjuda heltäckande slöja. Vad vår vice ordf. Ann-Charlotte Eriksson sagt efter Björklunds utspel är att hon delar åsikten att rektors ansvar måste klargöras. Vi organiserar också skolledare och vill att det ska vara tydligt och klart vad de får och inte får göra. Det är inte detsamma som att vi vill ha förbud mot heltäckande slöja.

vänliga h
Håkan Carlsson
Presschef, Lärarförbundet
0708-67 39 86"


"Lärarförbundets vice ordförande Ann-Charlotte Eriksson välkomnar enligt TT förslaget, eftersom det skapar tydlighet om vad en rektor får göra. Hon säger att lärare till exempel måste kunna se vem som skriver ett prov."

Källa, Lärarförbundets egen Lärarnas Tidning onsdag 4 augusti 2010:


"Förslaget har fått blandade reaktioner. Lärarförbundets vice ordförande Ann-Charlotte Eriksson välkomnar att det blir upp till den enskilda skolan att besluta, medan Lärarnas riksförbunds ordförande Metta Fjelkner hellre ser att regeringen tar ställning för eller mot ett förbud."

Källa, Sydsvenskan torsdag 5 augusti 2010:


Inga kommentarer: