2010-08-04

Utländska lärare slår ut svenska


I Malmö har politikerna bestämt att utländska lärare kan kvotera bort svenska lärare, bara för att motsvara de cirka 50 procenten utlänningar som bor i staden. Svenska lärare och andra som ska anställas i kommunen diskrimineras alltså, som ett led i Malmös islamisering:


"Sverigedemokraterna beskriver Malmö som en av landets mest våldsamma och otrygga kommuner."

"Invandring och integration"

"Nej till positiv särbehandling av invandrare. Etnisk bakgrund ska inte beaktas när Malmö stad rekryterar.

(Läget idag: Malmö kommunfullmäktige har bestämt att andelen med utländsk bakgrund av den kommunala personalen ska motsvara andelen med utländsk bakgrund av Malmös befolkning."


Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan onsdag 4 augusti 2010:


Inga kommentarer: