2010-08-08

V stoppar vinster hos muslimska friskolor


"För att garantera att skolpengen går till eleverna vill vi att riksdagen beslutar om vilka icke-vinstdrivande driftsformer som är lämpliga för fristående skolor. Vi vill också utreda hur man kan hindra att offentliga bidrag betalas ut som vinst till ägarna, skriver Lars Ohly och Rosanna Dinamarca."

"I dag har mer än hälften av de fristående skolorna ett aktiebolag som huvudman."

"I Norge är det ett krav att alla offentliga medel ska komma eleverna till del. I Finland drivs skolorna av allmännyttiga samfund och får inte drivas för ekonomisk vinning. I Danmark får bara icke-vinstdrivande stiftelser vara huvudmän, inte aktiebolag. Dessutom får en enskild huvudman inte driva fler än en skola. På det sättet försvarar politiker i Norge, Finland och Danmark barnens rätt till en god utbildning före vinstintresset.

Men i Sverige är det fritt fram att ta ut stora vinster från fristående skolor."

"Skolans mål ska vara att ge eleverna den bästa kunskapen – inte att generera vinst till privata bolag. Det är dags att sätta stopp för vinstintresset i skolan. Vänsterpartiet vill genomföra tre förändringar för att garantera att skolpengen går till eleverna och inte till aktiebolagens vinster."


Källa, DN Debatt söndag 8 augusti 2010:


Om muslimska friskolor vill vara säkra på att få finnas kvar, ska de rösta på folkpartiets Jan Björklund som samtidigt ogillar slöjor i skolan:

"Utbildningsminister Jan Björklund (FP) är kritisk till Vänsterpartiets förslag om att förbjuda vinster i friskolor som får offentliga bidrag.-Om friskolor inte skulle få gå med vinst så skulle huvuddelen läggas ned. Vill vi att personer ska investera i och starta friskolor och ta en ekonomisk risk, så måste de också få avkastning, säger han."
I
Källa, TT söndag 8 augusti 2010:

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/vs-vinststopp-i-skolan-far-ej-stod-1.1150240


Inga kommentarer: