2013-07-11

Ny bok i utbildningsvetenskap om muslimska friskolors misstänkliggörande


"Enligt en mätning som Demoskop har gjort anser 57 procent av svenskarna att man för att få svenskt medborgarskap måste dela ”grundläggande svenska värderingar”. Och dessa är, som Johansson Heinö har påpekat, långt mindre självklara än man kan tro: i jämförelser av dominerande värderingar länder emellan är det ­Sverige som sticker ut.

 I den nyutkomna boken Civilsamhället klämt ­mellan stat och kapital (SNS förlag) tar sig lektorn i utbildningsvetenskap Jonas Qvarsebo an samma fråga, men med ett mer specifikt fokus: de konfessionella friskolorna. Dessa skolor, som kom in i bilden efter friskolereformen i början av 1990-talet, har blivit föremål för stort ogillande från politiskt håll. S-politikern Marita Ulvskog talade till exempel om ”barnfängelser”. Och Lärarnas riksförbunds förra ordförande Mette Fjelkner krävde rentav att skolorna skulle förbjudas, trots att Europakonventionen tydligt säger att staten ska respektera föräldrars rätt att tillförsäkra deras barn utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas övertygelse.

 I synnerhet de muslimska friskolorna har misstänkliggjorts. Den liberala före detta ministern Nyamko Sabuni uttryckte oro över att de kunde ”bli den naturliga rekryteringsbasen för framtida självmordsbombare

Källa, ledare i Barometern torsdag 11 juli 2013:
http://www.barometern.se/ledare/mangkultur-pa-marginalen(3852533).gm


Jonas Qvarsebo Malmö högskola:
http://forskning.mah.se/id/lujoqv


Köp boken här:
http://www.sns.se/forlag/civilsamhallet-klamt-mellan-stat-och-kapital

Inga kommentarer: