2010-08-02

Becirov vågar inte kommentera olagligt betygssystem"Skolinspektionen har stoppat ett betygssystem i uppförande som fanns på Islamic centers friskola Ögårdsskolan."

"Skolinspektionen har inspekterat Ögårdsskolan och funnit brister i hur skolan jobbar med elevernas trygghet och arbetsro."

"Ann-Louise Wallner är biträdande rektor på skolan och hon säger att de valt att avbryta systemet efter ett läsår.

– Vi ville testa det här, ibland testar man nya vägar, säger hon.

Skolans rektor, Bejcat Becirov säger att han är upptagen och att han inte vill prata om betygssystemet."


Källa, Skånska Dagbladet sidan A4 måndag 2 augusti 2010:


Foto på den muslimska friskolan Ögårdsskolan och dess elever:
I
I
Läs mer om Skolinspektionens kraftiga kritik mot hur moskén i Malmö med rektor Bejzat Becirov bryter mot skollagen:
Inga kommentarer: