2010-08-02

Bestraffning på Islamic Center kritiseras"Skolinspektionen kritiserar att elever på Islamic centers friskola i Malmö fått betyg i uppförande."

"flera elever uppplever att betygssystemet varit en bestraffningsmetod."


Källa, SVT Sydnytt måndag 2 augusti 2010:"Skolinspektionen har stoppat ett betygssystem som fanns på Islamic centers friskola Ögårdsskolan i Malmö. Systemet kallades "Bra val", och gick ut på att de elever som uppförde sig väl fick åka på roliga aktiviteter, som exempelvis spela bowling eller gå på bio, medan de som fick dåligt betyg fick stanna kvar på skolan och och göra skolarbete."


Källa, TT måndag 2 augusti 2010:http://www.nyhetsdatabasen.se/artikel/281331/bra-val-var-daalig-modell.htm

Inga kommentarer: