2010-08-02

Inhibition begärd mot islamistisk stormoské


"Grannar till det nya islamiska centret som ska byggas vid Östra Kyrkogården vill att beslutet omprövas. Danska vägen är inte anpassad för den ökade trafikströmmen bygget kommer innebära är ett av argumenten.

"Vi begär inhibition" står det på den lista som villaföreningen JohanneslustHåkanstorp har låtit uppföra."

"Senast den 19 augusti ska Malmö Stad ha inkommit med sitt svar till förvaltningsrätten."


Källa, Skånska Dagbladet 23 juli 2010:"I överklagandet till förvaltningsrätten skriver villaföreningen att personerna bakom trossamfundet företräder ett fundamentalistiskt synsätt. Man motsätter sig också att centret endast vänder sig till muslimer.

Men på fastighetskontoret tar man grannarnas protester med ro.

- Det finns en detaljplan som säger att tomten ska användas till den här typen av verksamhet. Det är som vilken församlingsverksamhet som helst, och jag har svårt att se att det kommer att bli några bekymmer, varken med trafik eller annat, säger enhetschefen Dick Johansson."


Källa, Dagen måndag 2 augusti 2010:


Bloggen Muslimska Friskolan besökte i onsdags tomten där stormoskén ska byggas. Den ligger vid ett ovanligt lugnt villaområde. Kaos och stök kommer att utbryta när bygget är färdigt. Parkeringsproblemet är uppenbart på Danska vägen i Malmö. Ingen tycker väl heller det är trevligt att få aggressiva fundamentalister till grannar? har ställt till med mycket bråk redan i Köpenhamn och genom sina vänner i Islamiska kulturföreningen i Malmö, vars källarmoské stängdes för att den var fundamentalistisk.
Satans arméer använder Koranen som instruktionsbok.

Inga kommentarer: