2010-09-07

Dansk religionsundervisning censurerar islam


"Frygten for at krænke muslimer og opildne til voldelige aktioner har bredt sig til undervisningslokalerne på landets gymnasier, skriver Kristeligt Dagblad.

Når danske elever bliver undervist i islam, sker det nemlig ud fra en bog, som er redigeret af frygt for trusler og overgreb.

Brugt siden 2008

Det fortæller religionslektor ved Kolding Gymnasium og forfatter til den pågældende bog, Allan Poulsen, i det seneste nummer af Religion, som er et tidsskrift for gymnasiernes religionslærere.

Bogen Islamdebat, som siden 2008 er blevet brugt i religionsundervisningen på landets gymnasier, handler om terrorangrebet 11. september, den islamkritiske film Submission og om Jyllands-Postens Muhammed-tegninger. Men den endelige version af bogen indeholder hverken illustrationer fra filmen eller af tegningerne."


Källa, DR måndag 6 september 2010:"Allan Poulsen fjernede selv et foto fra filmen fra bogens omslag, forlaget Systime bad ham ændre bogens oprindelige titel, og hverken han eller forlaget ville bringe illustrationer af Muhammed-tegningerne – selvom intet ifølge Allan Poulsen ville være mere naturligt end at bringe tegningerne.

Ifølge forfatteren er der sket en "radikal ændring" i de vilkår, som religionslærere arbejder under.

"Vi har fået en situation, hvor man kan blive nødt til at overveje, om der er noget, man bør være bange for at gøre. Det er noget helt nyt, som er opstået siden Muhammed-krisen," siger Allan Poulsen og fortsætter:

"Det betyder, at undervisningen potentielt set kan gå hen og blive mindre fri og mindre kritisk, end den bør være i et frit samfund som vores," siger han."


Källa, Kristeligt Dagblad tisdag 7 september 2010:"SFs uddannelsesordfører, Pernille Vigsø Bagge, kalder Allan Poulsens eksempel for et "meget stort problem".

"Det er helt uholdbart, at der er ting, lærerne ikke kan tale om. De fleste af os har en stærk holdning til religion, og det skal vi frit kunne drøfte. Det er en vigtig tradition på danske uddannelser, og det gode ved danske elever er netop, at de er gode til at stille kritiske spørgsmål," siger hun.

Undervisningsminister Tina Nedergaard (V) ønsker ikke at tage stilling til den konkrete sag, men siger:

"Man skal ikke være professor for at regne ud, hvorfor han er bekymret. Vi har danskere, der lever med dødstrusler. Men den kritiske tilgang til en hvilken som helst religion er ikke udelukket, blot fordi man udelukker billeder af en bog. Ud fra et undervisningsperspektiv kan man finde andre måder at illustrere en bog på."

Forlaget Systime bekræfter, at det opfordrede Allan Poulsen til at opgive bogens oprindelige titel "Islams skyld?"


Källa, Kristeligt Dagblad tisdag 7 september 2010:"Frygten for overgreb fra muslimer fik gymnasielektor i religion Allan Poulsen og forlaget Systime til at udelade illustrationer, ændre titlen og fjerne et foto fra omslaget på en undervisningsbog om islam"

Källa, Kristeligt Dagbladt tisdag 7 september 2010:"Den seneste sag kommer fra den danske gymnasieverden, hvor lærebogsforfatter og lektor Allan Poulsen i en bog, der ellers netop beskriver krydsfeltet mellem terrorisme, blasfemi og ytringsfrihed, har valgt at nedtone ord og billeder, som ville kunne krænke eller virke blasfemiske for nogle yderligtgående muslimer. Væk er blandt andet spørgsmålet: "Islams skyld?" på forsiden af lærebogen.

Væk er også det ellers planlagte billede fra den meget omtalte hollandske film "Submission", der udstiller islams kvindesyn. I sig selv udtrykker disse fravalg på foruroligende vis, hvordan frygten for islamistiske reaktioner påvirker det ellers åbne og frie samfund, vi lever i.

Men hertil kommer som noget endnu mere bekymrende, at tendensen til af frygt for repressalier at nedtone islamkritik ifølge Allan Poulsen nu breder sig ind i klasselokalerne i flere dele af undervisningsmiljøet."


Källa, ledare i Kristeligt Dagblad tisdag 7 september 2010:Islamdebat - om terrorisme, blasfemi og ytringsfrihed
Av Allan Poulsen:

Inga kommentarer: