2010-09-01

JK kommenterar Skånepartiets valutskick


"Eftersom det är tryckt material kommer vi att skicka anmälningarna vidare till Justiekanslern som hanterar tryckfrihetsbrott, säger Kennet Strand, kommissarier på kriminalroteln i Malmö."

" –Sådana här anmälningar är svåra därför att de oftast hamnar mellan olika lagar, som yttrandefriheten och hetslagstiftningen. I de flesta fall med misstänkt hot mot privatpersoner, i detta fallet två politiker, skall drivas som civilrättsliga fall i en vanlig domstol. Vi får titta på vad som står i anmälningarna och ta ett beslut när de kommer fram till oss, menar Gun Lövgren-Cederberg, byråchef på JK."


Källa, Laholms Tidning onsdag 1 september 2010:


Inga kommentarer: