2010-09-13

Könssegregerade matsalar i muslimsk friskola


Sveriges första könssegregerade skolmatsalar har nu invigts på den muslimska friskolan Jasminskolan:


"NORRKÖPING

I lördags invigdes Jasminskolan, en friskola med inriktning islam och miljö."

"Först sa kommunen nej till en friskola med inriktning islam och miljö, fullmäktige avslog ansökan med rösterna 9-4, men efter att Omar Nur överklagat fick de godkänt.

Nu ser Lars Stjernkvist öppningsdatumet som symboliskt.

- Att Jasminskolan invigs just den 11 september som är så starkt förknippat med sorg, smärta och konflikter är gör att vi i framtiden även kan minnas den här dagen då det invigdes en ny skola i Norrköping som ger ökad kunskap.

Så var det dags för lunch och männen och pojkarna går till sin matsal. Kvinnorna och flickorna till sin."


Källa, Folkbladet måndag 13 september 2010:


Bloggen Muslimska Friskolan fick idag 13/9 2010 en intervju med socialdemokratiska kommunalrådet Lars Stjernqvist om Jasminskolan. Stjernqvist gick från invigningen innan skolmåltiden intogs. Han säger till bloggen att han är emot religiösa friskolor, men nu när Jasminskolan trots allt startat får man vara positiv för barnens skull.
I
Stjernqvist har läst artikeln i Folkbladet om hur pojkar och flickor åt segregerat. Stjernqvist tycker inte om att de gjorde så. Han känner de som står bakom skolan. Stjernqvist avslöjar att Jasminskolan frivilligt ska ingå i kommunens samarbetsavtal med skolor. Om de könssegregerande matsalarna inte upphör, ska han lyfta frågan. Stjernqvist ser nämligen Jasminskolans könssegregering som något som bryter mot läroplanen. Även om skollunch ligger utanför undervisningen i schemat, så bryter könssegregeringen mot de mål och den anda som ska genomströmma skolor enligt läroplanen.
I
I
Bloggen Muslimska Friskolan har fått bekräftat från Folkbladet att Jasminskolan verkligen åt skollunch i två skilda rum för pojkar och flickor. Folkbladet säger att tidningen inte tror att de skida matsalarna var tillfälliga. Tidningen påstår att eleverna inte ska äta i aulan utan i de två skilda rum som fungerar som skolmatsal, precis som på invigningsdagen.
I
I
Skolans rektor Omar Nur säger till bloggen Muslimska Friskolan att Folkbladet ljuger. Nur säger att eleverna inte alls åt könssegregerat.
I
Men Omar Nur ljuger enligt hans kollega Pernilla A. Alsaleh Jasminskolan. Alsaleh säger till bloggen Muslimska Friskolan att skolbarnen visst åt könssegregerat. Hon säger att det bestämdes så från skolan, men att hon inte vet varför.
I
Efter ett tag ändrar sig Omar Nur och berättar att eleverna åt könssegregerat på invigningsdagen i lördags. Omar Nur har med anledning av Folkbladets artikel fått flera arga telefonsamtal från privatpersoner som läst artikeln. Nur säger att Folkbladet skrev så för att smutskasta Jasminskolan, eftersom det är en muslimsk friskola. Han ska nu kontakta redaktören för tidningen.
I
Omar Nur erkänner att det var fel av skolan att eleverna, föräldrarna och lärarna fick äta könssegregerat. Han förklarar det med att det var trångt. De muslimska kvinnorna var tvungna att ha någonstans att placera barnvagnarna. Därför hänvisades kvinnor och flickor till ett rum och män samt pojkar till ett annat. Nur försvarar det hela med att flera politiker var på plats och såg det hela utan att protestera eller agera. Därför tror han att Folkbladet medvetet skrev ut att skollunchen var könssegregerad för att tala illa om Jasminskolan.
I
Både Omar Nur och hans kollega Pernilla A. Alsaleh säger till bloggen att eleverna från och med idag måndag 13 september 2010 äter tillsammans i samma matsal. Nur säger att aulan inte ska vara skolmatsal, utan det ska vara en speciell lokal avsedd som skolmatsal.
I
Bloggen Muslimska Friskolan har ovan endast beskrivit vad inblandade parter redovisat. Hur det ser ut i verkligheten och om pojkar och flickor äter tillsammans, eller i skilda rum, kan blott den förvissa sig om som besöker Jasminskolan.
I
I
Kontakt Jasminskolan i Norrköping:
Omar Nur 073-6640740
Pernilla A. Alsaleh 076-2201018
E-postadress till Jasminskolan: fek2009@live.se

Inga kommentarer: