2010-09-10

Kristdemokrat gillar muslimsk friskola


"NORRKÖPING

Vad handlar valkampanjen konkret om för din del?

Kristdemokraterna vill ge en större frihet för människor att fatta egna beslut."

Du är aktiv i frikyrkliga Agape, som ju också har sin egen skola. Är du positiv även till sådana religiösa friskolor som muslimska skolan i Norrköping?

- Religionsfriheten är något oerhört viktigt, och där måste då också ingå rätten att ha religiösa friskolor."


Källa, Folkbladet fredag 10 september 2010:


Kristdemokraten Bengt Ekström intervjuades:


Inga kommentarer: