2010-09-05

Muslimska elever jämförs med slödder och utvecklingsstörda


I stort sett alla arabisktalande skolbarn i Sverige är muslimer. Så här skriver historikern, vänsterpartisten och Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg:


"Med friskolepengen kan de föräldrar som vill agera köpare på en marknad:

åt mitt barn duger inte skolor som hyser slödder, utvecklingsstörda och arabisktalande."


Källa, Aftonbladet söndag 5 september 2010:


Åsa Linderborg på svenska Wikipedia:

Inga kommentarer: