2010-09-06

Muslimska Friskolans avslöjande i Computer Sweden


"DNs dundertabbe på webben

Med en enkel metod gick det i helgen att komma åt alla DNs pdf-tidningar gratis."

"Metoden för att komma åt pdf:erna spreds under helgen via en blogg."


Källa, Computer Sweden måndag 6 september 2010:

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.337820/dns-dundertabbe-pa-webben

http://www.idg.se/2.1085/1.337820/dns-dundertabbe-pa-webben


Läs om bakgrunden här:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2010/09/muslimska-friskolans-avslojande-om-dn-i.html

Inga kommentarer: