2010-09-08

Muslimska friskolor tillhör Köpenhamns sämsta


"Professor Peter Allerups store undersøgelse over etniske og sociale forhold i 117 folkeskoler og privatskoler i København fra 2007 er en af de få undersøgelser herhjemme, der kortlægger elevsammensætningen i vores skoler. Den viser, at der er en ganske dramatisk social skævvridning i den københavnske skoleverden.

Blandt de velstillede skoler er privatskolerne voldsomt overrepræsenteret. Hvorimod de dårligst stillede skoler består af folkeskoler og muslimske friskoler. Her er ikke en eneste ‘dansk’ privatskole."


Källa, Information.dk söndag 5 september 2010:

Inga kommentarer: