2010-09-02

Reepalu förstör läraryrket


Skolminister Jan Björklund (fp) varnar i dagens Sydsvenskan för Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (s) som förstört läraryrket:


"Malmö har infört ett system där 3 200 elever satt betyg på sina lärare. Är det bra?

– Inte alls. Jag är bekymrad, särskilt över tanken på att ett sådant betygssystem ska bilda underlag för lönesättning. Malmö är inne på en farlig väg och riskerar att sänka läraryrket fullständigt. Det finns inga andra områden på svensk arbetsmarknad där medarbetarna sätter chefens lön.

Vad är felet med lärarbetyg?

– Att vara lärare är att ibland hamna i konfrontation med elever. Läraren sätter betyg, ger läxor, säger åt elever på skarpen, ringer hem till föräldrarna. En lärare måste göra saker som elever kanske inte tycker om. Om eleverna kan hämnas genom att vara med och bestämma lönen kan det skapa lärare som är rädda att ta konflikter.

Kan en enskild elev verkligen få så stort genomslag i lönesättningen?

– Risken finns. Det här handlar om en populism som flera kommuner står för. Malmö och Ilmar Reepalu var först, Göteborg och Sollentuna tycks följa efter. De riskerar att sänka läraryrkets status.

– Jag vill nu ge Skolinspektionen i uppdrag att granska hur löner bestäms i kommunerna och på enskilda skolor. Skolinspektionen ska ha rätt att stoppa lönesättningsmodeller som kan skapa betygsinflation eller på annat sätt sätta läraren i beroendeställning gentemot eleverna.

Hur vill du höja läraryrkets status?

– Anställningsvillkor och lön är centralt. Men kommunaliseringen har varit bedrövlig för lärarna. Kommunförbundet har medverkat till att sänka statusen på lärarkåren på ett sätt som är olyckligt för Sverige. Ilmar Reepalu ledde under åtta år som ordförande i Kommunförbundet en process för att devalvera läraryrkets status. Han tvingade då lärarna att jobba mer för relativt lägre lön. Det sänkte läraryrkets status."


Källa, Sydsvenskan torsdag 2 september 2010:"Granska lärarna utifrån elevernas resultat på de nationella proven. Det är Ilmar Reepalus nya förslag för att höja skolresultaten i Malmö."

"Jag tror faktiskt att vi också har lärare som behöver bättre hjälp och stöd för att fungera bättre i sin lärarroll, säger Malmös finanskommunalråd Ilmar Reepalu (S).

Han fortsätter:

– Om en lärare inte fungerar är det kommunens skyldighet som arbetsgivare att uppmärksamma det och se till att det sätts in fortbildning.

Ilmar Reepalu tycker att det behövs mer kunskap om hur lärarna fungerar. Han har ett förslag:

att man börjar föra statistik över hur enskilda lärares elever lyckas i de nationella proven."


Källa, Sydsvenskan torsdag 2 september 2010:


Eftersom Malmö stad går back varje år på grund av massinvandringen som Reepalu importerar till staden, borde Reepalu direkt avskedas eller bli betalningsskyldig om medborgarna ska sätta hans lön.


Inga kommentarer: