2010-09-12

Sabuni vill ta bort skattefinansiering av muslimska friskolor

Aktörer (FP)

Valet 2010

Folkpartiets viktigaste namn:


"Nyamko Sabuni:

41 år. Integrations- och jämställdhetsminister

Barn till en politisk flykting från Kongo-Kinshasa. Född i exil i Burundi och kom till Sverige 1981, tolv år gammal. Tvillingmamma. Vägrar kalla sig feminist och har gjort sig känd för att ställa tuffa krav för integration.

Väckte debatt förra valet då hon i boken ”Flickorna vi sviker” krävde obligatoriska gynekologiska undersökningar av flickor, 15-årsgräns för huvudduk och stopp för all offentlig finansiering av religiösa skolor.

Nu har hon skrivit ännu en bok ”Det nya Sverige” där hon argumenterar för att den som invandrar till Sverige med barn upp till åtta år inte ska ha rätt till lika lång föräldraledighet, som den vars barn fötts här."


Källa, Borås Tidning söndag 12 september 2010:

Inga kommentarer: