2010-09-04

Universitetet sänder turister till Islamic Center


Lunds universitet rekommenderar på sin hemsida att gästforskare turistar och tillbringar sin fritid på brottsplatsen Islamic Center vid den stora moskén i Malmö:


"Tourism & Leisure Activities"

"The Islamic Centre in Malmö
Address: Jägersrovägen 90, tel. 040-22 83 20,


Källa, Lunds universitets hemsida för turism och fritid:

http://www.lu.se/gaestforskare---luff/visiting-staff---luff/activities/tourism-leisure-activities-etc-

http://www3.lu.se/pers/LUFF/LuffHandboken2010_IT.pdf

http://www.facebook.com/topic.php?uid=59752360623&topic=4638

Inga kommentarer: