2010-10-03

Elever tvangs duscha med kläderna på muslimsk friskola


"När man började med friskolorna på 1990-talet tyckte även jag att det var en bra idé. Min väninna, en muslim, ville att hennes pojkar skulle gå i en muslimsk friskola för att få en stärkt identitet etc, precis som jag en gång ville när jag valde den finska skolan åt mina barn.

Ganska så snabbt tog hon sina pojkar ur denna skola, där man var tvungen att duscha med kläderna på, man fick inte rita, inte sjunga och man fick lära sig att kristna var ”smutsiga”. När en av min väninnas pojkar sa till mig att jag var smutsig grät hans mamma, min kompis. Hon tog honom i örat och han tvingades hem till oss för att be om ursäkt. Sedan gick hennes pojkar tillbaka till den svenska grundskolan.

Jag har träffat dem nu när de är vuxna och de är framgångsrika båda två och umgås med människor från hela världen. De är artiga unga män med god uppfostran, och ja, de har behållit sin tro men har också förstått att detta med tro är en privatsak.

Carl Bildt besökte denna friskola i Uppsala och skrev lovord om den när han var statsminister på 1990-talet. Skolan hette Manar al Houda. Jag antar att man inte berättade för Carl Bildt att pojkarna måste duscha med kläderna på och att småtjejerna måste ha slöja, att man inte fick rita levande varelser och att musik var förbjuden. Man berättade kanske inte heller att barnen indoktrinerades till att se sig själva som högrestående varelser i och med att de var muslimer, och att de fick lärta sig att förakta sina kristna kamrater och grannar, som var orena."


Källa, Merit Wagers blogg söndag 3 oktober 2010:Manar al Houda polisanmäldes av Skolverket:


"Av Skolverkets utredning av Manar Al-Houda Svensk-Arabiska skolan framgår att en lärare vid upprepade tillfällen spolat vatten på elevers huvuden, slagit elever i nacken och tryckt mot elevers naglar. Elever och skolpersonal har uppgett att handlingarna varit ”på skämt” eller uttryck för arabisk kultur och i enlighet med denna kultur haft en positiv innebörd."

"Eftersom detta ansvar främst vilar på polis och åklagare har Skolverket polisanmält uppgifterna om kränkningar av elever från viss personal vid Manar Al-Houda Svensk-Arabiska skolan."


Källa, pressmeddelande från Skolverket 10 juni 2004:Manar Al-Houda arabiska skola

Stenhammars v 3
756 49 Uppsala
Telefon: 018-53 15 13
Fax: 018-53 15 61
Profil: Mångkulturell, etnisk mångfald, språk, trygghet
Driftsform: Föreningsdriven
Årskurser: Förskoleklass-åk 6


Inga kommentarer: