2010-10-04

Ögårdsskolan kritiseras för olaglig bestraffning


"Ögårdsskolan har bestraffat två elever felaktigt. Skolinspektionen kräver att friskolan blir bättre på att hantera konflikter mellan elever och lärare.

ROSENGÅRD. I våras fick två elever enskild undervisning i två månader efter en konflikt med lärare på den fristående Ögårdsskolan, som drivs av
Islamic Center församling.

I ett brev till föräldrarna krävde skolan att eleverna skulle be två lärare om ursäkt och lova att bättra sig.

Så får det inte gå till, anser Skolinspektionen."

"Ögårdsskolans biträdande rektor Ann-Louise Wallner vill inte gå in på några detaljer på grund av sekretess, men beskriver hela saken som ”en stor social härva”."


Källa, Sydsvenskan sidan C4 måndag 4 oktober 2010:


Ärendet har diarienummer 42-2010:2365 hos Skolinspektionen.
I
Beslutet är fattat 22 september 2010 av Skolinspektionens jurist Maria Mohlin.
I
Fallet sorterar under anmälningar.
I
Ärendet innehåller känsliga personuppgifter och offentliggörs därför inte på myndighetens hemsida.
I
Juristen Maria Mohlin kan nås på telefonnummer 08-58608317 för den som vill få ut akten.
I
Skolinspektionen menar att Ögårdsskolan brutit mot både skollagen och värdegrunden som gäller i svenska skolor. Eleverna får inte isloleras under så lång tid som disciplinär åtgärd. Inte heller får krav ställas att eleverna ska be om ursäkt för att få återgå till klassen.
I
Skolinspektionen menar att biträdande rektor Ann-Louise Wallner var med om beslutet tillsammans med läraren. Båda pedagogerna gjorde fel.
I
Skolinspektionen agerade efter en anmälan som skrevs av storasystern till de två isolerade eleverna. De båda skolbarnen är syskon och gick vårterminen 2010 i femte klass då de var elva år.
I
Skolinspektionen kan konstatera att de två syskonen betett sig olämpligt.
I
Skolinspektionen menar att Sydsvenskan skrivit fler artiklar om Ögårdsskolan än andra muslimska friskolor i Malmö. Förklaringen tror Skolinspektionen ligger i att Ögårdsskolan ligger vid den stora moskén i Malmö och drivs av Islamic Center. Därigenom får Ögårdsskolan större medialt intresse.
I
I
Ärendenummer: 2010:2365
Reg.datum: 2010-04-06
Ärendemening: Anmälan av skola Ögårdsskolan i Malmö stad

Inga kommentarer: