2011-11-16

Artikel i morgon om Rosengårds turkiska friskolaI morgon torsdag 17 november 2011 publicerar Sydsvenskan en artikel om Rosengårds turkiska friskola på Botildenborgsvägen 73.

Skolinspektionen avslöjar för bloggen Muslimska Friskolan, att myndigheten känner till kopplingen mellan Kunskapsboningens skola och turkiska Malmös Akademiska Förening (MAF). Skolinspektionen vill dock inte skriva ned kopplingen i något dokument. Skolinspektionen vill därför dölja sambandet, trots att skolans aktiebolag startades i föreningens lokaler på Amiralsgatan 47 med en turkisk ägare och VD som rektor för skolan, turkiska elever samt den turkiska föreningens Facebook som enda intressent av vad som händer på skolan:


Välkommen på öppet hus den 2 juni kl. 18.00-20.00 eller 5 juni kl. 15.00-17.00
Media som bloggen Muslimska Friskolan talat med vägrar också berätta för sina läsare, tittare och lyssnare att skolan startats för etniskt turkiska muslimer. En journalist skrek i luren åt bloggen att hon var upprörd för att det saknar betydelse med de turkiska kopplingarna. Men då glömmer media och Skolinspektionen att förklaringarna till att Kunskapsboningens skola och dess föräldrar inte velat ha bild, idrott och musik har samma mönster som när muslimska friskolor bryter mot skollagen i dessa ämnen. Och skolan har så som det ser ut endast muslimska elever från Turkiet utspätt med några få muslimska elever från Bosnien och Somalia. Skolinspektionen avslöjar att den har kunskaper om skolan som är sekretessbelagda. Dessa uppgifter vill Skolinspektionen inte berätta om och inte ska komma ut.

Malmö stad hade säkert inte tillstyrkt ansökan om skolans etniska koppling. Kommuner brukar säga nej till skolor som är segregerande. Därför dolde Kunskapsboningens skola kopplingen i sin ansökan för att få igenom sitt tillstånd. En intet ont anande stadsdel Centrum i Malmö konstaterade därför glatt 2009 att skolan fått tillstånd:

"8. Beslut från Skolinspektionen om godkännande av Kunskapsboningen
fristående grundskola
, CE-SDF-2008-00645-CE-506."

Källa, sidan 4 i stadsdelsfullmäktige Centrums protokoll onsdag 28 januari 2009: http://www.malmo.se/download/18.3ce4ae6a11e2a8ab190800081434/Protokoll+090128+-+f%C3%B6r+publ.pdf


Här är de blåögda politikerna i stadsdel Centrum som 2009 lät den den turkiska föreningen MAF sprida sin etniska friskola som segregerar eleverna så att de aldrig träffar etniskt svenska elever:

Lena Adler (s), ordförande
Torbjörn Tegnhammar (m), vice ordförande
Anders Skans (v), andre vice ordf
Lars Westerberg (s), tjänstgörande ersättare
Marcelo Arce (s)
Markus Blomberg (s)
Katarina Persson (mp)
Sonja Jernström (m)
Peter Månsson (m)
Richard Jerneborg (m), tjänstgörande ersättare
Erland Zadig (fp)
Hynek Olsak (sd)

Inga kommentarer: