2011-11-30

Muslimsk förskola får avslag



"Alla ansökningar om att starta fristående grundskolor i Örebro län"

"Örebro"

"Al-Azharskolan: förskoleklass. Al-Azharskolan. AVSLAG"



Inga kommentarer: