2013-08-22

Bajram på Islamic Center


Nedan tvenne länkar visar bajram 8 augusti 2013 på Islamic Centers stora moské i Malmö. Bland annat medverkar den muslimska friskolan Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov som är VD för Islamic Center. Sedlar samlas in i hinkar som bidrag till moskén. Var redovisas dessa intäkter?

http://www.youtube.com/watch?v=ibSrcLsF8Dk

http://www.youtube.com/watch?v=Ce1lJNb-RCs

Inga kommentarer: