2013-10-11

Svenska kyrkans präst vill ta plats i Islamic Centers styrelse


"Åsikten att politiker är viktiga för att se till att kyrkan har rätt värderingar har jag mött hos många som företräder de politiska nomineringsgrupperna, från S till SD. Flera av dem har jag träffat under valrörelsen. Lustigt nog har ofta samma politiker få eller inga visioner för kyrkans verksamhet, liten eller ingen kunskap om kyrkans organisation och näst intill obefintlig erfarenhet av att fira gudstjänst.

En muslimsk valarbetare arbetade för att även bekännande muslimer skulle kunna röstas in i kyrkovalen, eftersom han ansåg att det var viktigt med ett sådant inflytande i Svenska kyrkan. När jag föreslog att jag som bekännande kristen skulle få sitta med och styra moskén i Malmö, förklarade han att det var fullständigt otänkbart. I moskén hade varken kristna eller politiker att göra. När jag försökte förklara att det väl var samma sak med kyrkan, så gick han. Det var tråkigt, för jag hade gärna hört honom reda ut begreppen för mig."


Källa, prästen Helena Edlunds blogg Salt och blandat 27 september 2013:
http://helenaedlund.blogspot.se/2013/09/113-reflektioner-efter-ett-val.html


"Helena Edlund är präst i Svenska kyrkan, debattör och allmänt frispråkig om sån't som behöver sägas."

Källa, bloggen Salt och blandats användarprofil:
http://www.blogger.com/profile/14864429825492310906

Inga kommentarer: