2014-04-11

Muslimsk friskola har lägst andel behöriga lärare

 
Enligt Skolverket har den muslimska friskolan Al-Salamah skolan lägst andel behöriga lärare läsåret 2013 av samtliga kommunala och friskolor i hela Malmö. Endast 47,1 % av lärarna är behöriga på Al-Salamah skolan berättar tidningen Metro Skåne i sin pappersupplaga på sidan 4 fredag 11 april 2014.

http://www.alsalamahskolan.com/index.php/kontakta-oss

http://www.alsalamahskolan.com/index.php/skolledning

Inga kommentarer: