2010-09-11

Polisens mångfaldssatsning på TVKunskapskanalen idag lördag 11 september 2010:

15:15 Mångfald: Är polisen ett bra exempel?

Polisen har arbetat länge med mångfalds- och jämställdhetsfrågor, men vad har det lett till? Eva Årestad Radner, länspolismästare i Skåne, om mångfaldsarbetet inom polisen. Från Brand 2010, med temat mångfald, arrangerat av Brandskyddsföreningen.

Från 07/09.

Länspolismästaren radar i TV upp procenttal över hur för få invandrare som finns i poliskåren och på Polishögskolan. Hon vill följa regeringens uppmuntran att öka andelen poliser med annan etnisk bakgrund. Länspolismästaren nämner i positiva ordalag de fuskande preparandutbildningarna som fick se svenskprovet i förväg.

Inga kommentarer: